Partnerstwo, tworzenie wartości, trwałość

W oparciu o stabilne procedury i powszechną przejrzystość, w firmie HOMAG stawiamy na specjalistyczną wiedzę naszych dostawców z całego świata.

Dział zakupów strategicznych wyznaczył sobie następujące nowe cele na rok 2015:

  • Stworzenie maksymalnej synergii poprzez rozwój globalnych strategii grup towarowych
  • Wykorzystanie potencjału zakupowego poprzez odpowiednio wczesne powiązanie dostawców
  • Wykorzystanie potencjału zakupowego na światowych rynkach zaopatrzeniowych

Trzy podpory: Commodity Management, Advanced Purchasing i Global Sourcing stanowią obecnie podstawę globalnego zaopatrzenia dla całej HOMAG Group:

Graph Strategic Sourcing

Strategic Sourcing House

Commodity Management:

Maksymalna synergia, a tym samym zoptymalizowane koszty materiałowe, są celem zakrojonego na skalę globalną zarządzania grupami towarowymi. Warunkiem wyjściowym jest przy tym ścisła współpraca z działami badań i rozwoju oraz zarządzania jakością. Celem jest stworzenie globalnej, poddanej audytowi grupy dostawców, która w optymalny sposób zaspokoi potrzeby zakładów na całym świecie.

Advanced Purchasing:

Celem Advanced Purchasing jest odpowiednio wczesne włączenie dostawców w proces rozwoju produktu, aby w ten sposób lepiej wykorzystać potencjał zakupowy. Zyskuje się przy tym na specjalistycznej wiedzy dostawców.

Global Sourcing:

Jako przedsiębiorstwo o międzynarodowym zasięgu również Global Sourcing odgrywa istotną rolę przy strategicznych zakupach. Nacisk kładzie się przy tym na wykorzystanie globalnych rynków zaopatrzenia. Poprzez transfer wiedzy, metod i procesów lokalne zespoły zakupowe zwiększają zakupy na poziomie krajowym. Równocześnie dostawcy mają się rozwijać w taki sposób, aby być w stanie zaopatrywać wszystkie zakłady na skalą globalną. 

Informacje na temat naszych wytycznych

Ogólne warunki dokonywania zakupów Kodeks postępowania

Chcesz dołączyć do grupy naszych dostawców? Prześlij do nas wypełniony formularz!