TRANSBOT –bezzałogowy transporter elementów hitem HOMAG Treff

„Autonomiczne gniazdo produkcyjne” można podziwiać na żywo podczas targów. Składa się ono z dwóch w pełni automatycznych gniazd produkcyjnych połączonych bezzałogowym transporterem (TRANSBOT) odpowiedzialnym za transport elementów. Kto jeszcze nie miał okazji przyjrzeć się z bliska pracy naszego transportera ma szansę zobaczyć go podczas HOMAG Treff. Zapraszamy do Schopfloch w dniach 25-28.09.2018. Tego nie można przegapić!

Bezobsługowe transportery elementów łączą ze sobą gniazda produkcyjne.
Ten nowy rodzaj produkcji  gwarantuje dużą elastyczność i jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla małych i średnich zakładów produkcyjnych, jak i tych produkujących na skalę przemysłową.

Zaleta 1: elastyczność od samego początku

Jeśli ktoś chce zautomatyzować produkcję, w przypadku standardowych połączeń maszyn pojedynczych lub pojedynczych systemów maszyn sięga po rozwiązania transportowe zależne od położenia, jak np. przenośniki rolkowe. W tych przypadkach obrabiane przedmioty są transportowane na stałych odcinkach między poszczególnymi etapami produkcji.

Oprócz korzyści, które niesie ze sobą takie rozwiązanie, występują też utrudnienia przynajmniej w czasie instalacji, które mogą znacząco zakłócać proces produkcji, ponieważ montaż odcinków transportowych łączy się często z dopasowaniem pomieszczeń czy elementów konstrukcyjnych. Oprócz tego stałe połączenie po zamontowaniu jest trudno zmienić i wiąże się to z dużymi kosztami. 

System TRANSBOT, czyli pojazdy transportowe bez kierowcy, przełamują te ograniczenia sztywnych rozwiązań. Pojazdy te poruszają się w przestrzeni wirtualnej sieci, dlatego nie potrzebują one szyn ani znaczników na podłożu. Każdy TRANSBOT lokalizuje swoje położenie na podstawie stałych warunków hali, jak słupki hali, maszyny lub ściany. W porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami łączącymi system TRANSBOT można nie tylko bez dużych nakładów i łatwo wdrożyć w swoim zakładzie. Możliwe jest również bezproblemowe przystosowanie do zmieniających się programów produkcyjnych lub sekwencji obróbki.

Pozycje pojedynczych maszyn lub systemów maszyn odgrywają przy tym mniejszą rolę. Drogi przejazdu pojazdu TRANSBOT mogą być ustalone w zależności od życzenia klienta i zakresów produkcyjnych a w razie potrzeby można je zmieniać bez dużych nakładów. Dotyczy to również określania miejsc buforowych, załadunku i układania w stosy. Jeśli zmieni się proces produkcji, asortyment produktów lub zostanie rozbudowany park maszynowy, system TRANSBOT można w kilku krokach przystosować do nowych warunków.

Zastosowanie rozwiązania typu TRANSBOT pozwala na pełne korzystanie z istniejącej powierzchni produkcyjnej i jednocześnie sprawdza się w przypadku indywidualnego i optymalnego dostosowania przepływu produkcji zgodnie z wymogami w danym miejscu. Ogólnie mogą one transportować do każdej maszyny, komórki i stanowiska pracy ręcznej. To sprawia, że TRANSBOT jest bardzo elastyczny od samego początku. 

Zaleta 2: szybka reakcja w przypadku zmian w przebiegu produkcji

Pojazdy TRANSBOT są sterowane za pomocą nadrzędnego systemu sterowania ControllerMES w połączeniu z systemem sterowania komórkami.

Podczas gdy system ControllerMES komunikuje się z różnymi maszynami obróbkowymi na linii produkcyjnej, aby móc przekazywać zlecenia i specyficzne dane produkcyjne, sterowanie komórkami określa kolejność zleceń przeznaczonych do transportu i przesyła je dalej do managera floty, który zarządza pojazdami. W przypadku zmian w przebiegu produkcji system reaguje automatycznie dzięki ścisłemu połączeniu. Jeśli zmiany konstrukcyjne są zaplanowane w celu rozszerzenia powierzchni produkcyjnej lub nowego ustawienia ew. uzupełnienia maszyn obróbkowych, można skorygować przepływ materiałów za pomocą prostych zmian oprogramowania przeprowadzanych przez serwis firmy HOMAG.

Zarządzanie energią odbywa się także za pomocą managera floty. W przypadku każdego pojazdu na bieżąco przekazywana jest do systemu pojemność ładunkowa, a TRANSBOT, którego poziom naładowania jest niższy od wartości progowej, jest automatycznie kierowany do indukcyjnej stacji ładującej. Na tej stacji ładującej TRANSBOT jest bezkontaktowo ładowany aż do osiągnięcia niezbędnego poziomu mocy akumulatora. Przy wielozmianowym trybie pracy manager floty dba o to, żeby pojazdy TRANSBOT były naprzemiennie ładowane. W ten sposób można uniknąć przestojów, a zlecenia są rozdzielane na wszystkie pojazdy TRANSBOT.

Zaleta 3: bezpieczeństwo podczas pracy

W przeciwieństwie do standardowych rozwiązań transportowych drogi przejazdu pojazdów TRANSBOT nie muszą być specjalnie zabezpieczane na hali produkcyjnej. Każdy TRANSBOT za pomocą wbudowanego skanera laserowego do nawigacji rejestruje również osoby i obiekty na swojej trasie przejazdu. TRANSBOT rozróżnia 3 poziomy bezpieczeństwa, które można wcześniej skonfigurować.

Jeśli w obrębie pierwszych dwóch zakresów bezpieczeństwa znajdują się obiekty, TRANSBOT zmniejsza swoją prędkość w dwóch stopniach w zależności od zakresu bezpieczeństwa. Jeżeli obiekt jest bliżej niż minimalny obszar bezpieczeństwa, TRANSBOT zatrzymuje się całkowicie i przekazuje swoją wskazówkę do systemu sterowania. Gdy obiekt lub osoba nie są już w zasięgu obszaru, system TRANSBOT samodzielnie kontynuuje wykonanie aktualnego zadania.

Kolejnym ważnym kryterium bezpieczeństwa jest wielkość ładunku. Aktualnie rozpoznawane są 4 różne rodzaje ładunków (nośniki ładunków) za pomocą czujnika na pojeździe TRANSBOT. Obszary bezpieczeństwa są przystosowane do danego zakresu produkcji.

Z tego powodu system zawsze „wie”, jaki ładunek jest transportowany, jaka jest jego maksymalna wielkość i jakich czynników bezpieczeństwa należy przestrzegać zależnie od zlecenia transportowego.

Powrót do wszystkich wydarzeń