HOMAG zaprezentuje na targach LIGNA nowość w systemie produkcyjnym ControllerMES

ControllerMES: nowe moduły automatyzacji przyspieszają procesy przygotowania produkcji i logistyki i zapewniają przejrzystość na wszystkich urządzeniach
z zainstalowanym panelem HTML5-Dashboard

Na targach LIGNA grupa HOMAG zaprezentuje dwa nowe moduły ControllerMES do dalszej automatyzacji centralnych procesów produkcyjnych: automatyczne generowanie partii rozkroju oraz automatyczne i skuteczne układanie elementów w stosy. Ponadto możliwe jest teraz także monitorowanie wydajności produkcji za pomocą panelu HTML5-Dashboard na wszystkich urządzeniach końcowych. 

Automatyczne tworzenie partii przyspiesza realizację zleceń produkcyjnych

Efektywną nowością w systemie ControllerMES jest automatyczne tworzenie partii.
Na podstawie zdefiniowanych reguł oprogramowanie umożliwia teraz optymalne, sterowane w sposób zautomatyzowany tworzenie partii rozkroju. Zadania pracowników zajmujących się przygotowaniem produkcji ograniczają się więc do monitorowania procesu. Jednak w razie potrzeby w każdym momencie możliwe jest wprowadzenie ręcznych poprawek. Pierwsze doświadczenia pokazują już, że automatyczne tworzenie partii może zmniejszyć czas potrzebny na planowanie podczas przygotowania produkcji nawet o 70%. W ten sposób producenci nie tylko oszczędzają czas i materiały, lecz także optymalizują przebieg produkcji.  

Optymalna partia rozkroju jest indywidualnie określana z uwzględnieniem wcześniejszych
i późniejszych procesów produkcyjnych. Służące za podstawę reguły obejmują przy tym ustalone priorytety dotyczące oczekiwanych efektów optymalizacji. W ten sposób można uzyskać przykładowo konkretną optymalizację poprawek poprodukcyjnych. System ControllerMES zapewnia przy tym stałą przejrzystość procesów i postępów optymalizacji.   

Koniec z szukaniem elementów dzięki ulepszonemu tworzeniu stosów 

Za sprawą nowej funkcji automatycznego tworzenia stosów elementy są odkładane na stosach w sposób optymalny i stabilny. Zapewnia to bezpieczeństwo procesu, ponieważ w stosie nie znajdą się żadne niewłaściwe elementy, a każdorazowy transport stosu jest wykorzystywany w pełni. Dzięki logicznie uporządkowanym stosom możliwe jest też ograniczenie ruchów logistycznych i zmniejszenie zapotrzebowania na miejsce w magazynie i magazynie buforowym.  

Automatyczne tworzenie stosów uwzględnia indywidualne konfiguracje stosów, np. różne powierzchnie podstawy, maksymalną wysokość, współczynnik stabilności czy grupowanie w ramach stosu. Po skonfigurowaniu ControllerMES przekazuje obraz stosu do magazynu sortującego z robotem lub do portalu, który układa stos.

Przejrzystość produkcyjnych wskaźników KPI

Kolejna nowość to konfigurowalny panel HTML5-Dashboard, który daje wgląd w wydajność produkcji – i to na dowolnym urządzeniu końcowym. Panel ten można indywidualnie dostosować za pomocą produkcyjnych wskaźników KPI. Jego konfigurację ułatwia przy tym jego modułowa konstrukcja. 

Na panelu dotyczącym produkcji oprócz danych produkcyjnych czasu rzeczywistego można również wyświetlać wartości zagregowane i wyliczone na podstawie danych historycznych,
np. liczbę komunikatów zwrotnych czy wskazania aktywności i postępów. Poza tym dane
o obecnych i przeszłych zdarzeniach produkcyjnych są bardziej czytelne dzięki dostępności różnych form wizualizacji analiz (wykresy, tabele itp.).

Powrót do wszystkich wydarzeń