Zintegrowany pomiar tolerancji: toleranceCheck do precyzyjnego cięcia

Podczas rozkroju płyt uwalniane są naprężenia materiału, które mogą powodować wyginanie się wstęg.
W rezultacie klienci zdają sobie sprawę w warsztacie lub na placu budowy, że ich elementy nie mogą być dokładnie złożone w całość.
Właśnie w tym przypadku może pomóc system toleranceCheck.

  • Rozpoznaje krzywizny nawet przed cięciem poprzecznym
  • Informuje operatora maszyny, czy poszczególne elementy znajdują się w tolerancji, czy poza nią.
  • Etykieta pokazuje wklęsłą stronę do dalszej obróbki, np. na okleiniarce lub CNC

Zalety dla produkcji:

  • Zapewnia indywidualnie wymaganą dokładność wymiarową i kątową elementów - nawet w przypadku naprężonego materiału
  • Zapewnia bezprecedensową przejrzystość w zakresie jakości płyt i zwiększa niezawodność procesu na dalszych etapach przetwarzania (np. na okleiniarce lub CNC).
  • Odrzuty są rozpoznawane nawet przed cięciem poprzecznym i mogą być zadeklarowane jako ponownie nadające się do użytku odpady.
  • Pomaga klientom w obiektywnej ocenie dostawców płyt pod względem jakości materiału.

Proszę potwierdzić, że podczas korzystania z YouTube dane takie jak adres IP, identyfikator przeglądarki i podobne mogą być przesyłane do Google.


» Polityka prywatności

With the toleranceCheck, you can continuously ensure the individual dimensional and angular accuracy that you require of your parts — even with stress-prone material.