63-000 Środa Wielkopolska, Poland

Facility Manager

Podejmij się wyzwań:

 • Nadzór nad eksploatacją obiektów, systemów i urządzeń technicznych;
 • Planowanie i wykonywanie przeglądów, napraw oraz zlecanie prac remontowych;
 • Sprawowanie nadzoru technicznego i koordynacja realizowanych projektów inwestycyjnych;
 • Realizacja planu przeglądów budynków i instalacji technicznych zgodnie z obowiązującym przepisami prawa;
 • Organizacja i planowanie zakupów części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych;
 • Reprezentowanie firmy przed inspektorami Urzędu Dozoru Technicznego, Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, itp.
 • Bieżąca współpraca z podwykonawcami oraz firmami zewnętrznymi w zakresie wszelkich prac remontowych;
 • Ochrona obiektów;
 • Zarządzanie obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Zapewnienie utrzymania czystości hal produkcyjnych, magazynów, pomieszczeń socjalnych, biurowych, dróg, placów, terenów zielonych;
 • Optymalizacja kosztów utrzymania obiektu;
 • Odpowiedzialność za realizację zapisów normy ISO 50001 oraz inicjowanie rozwiązań mających na celu poprawę efektywności energetycznej obiektów;
 • Zarządzanie podległym zespołem.

Twoje umiejętności:

 • Wyższe wykształcenie techniczne;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku – powyżej 7 lat;
 • Doświadczenie związane z realizowaniem projektów inwestycyjnych;
 • Wiedza związana z eksploatacją budynków oraz urządzeń technicznych (w tym urządzeń dozorowych), instalacji elektrycznych, mechanicznych, HVAC, p.poż.;
 • Znajomość normy ISO 50001;
 • Mile widziane uprawnienia SEP;
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiającego swobodną komunikację.

HOMAG intro

You find us here

HOMAG Polska

63-000 Środa Wielkopolska
Back to List

Your contact person

Katarzyna Kurkowska

+48 789 203 728 Please apply
The Headquarter of HOMAG in Schopfloch.

HOMAG as employer

Working with us is not just a job - it is a role that involves responsibility and a promising outlook for the future. This is what HOMAG can offer you as a global business. We set out to support our employees on their career path. Appreciation and success through partnership - this is what HOMAG is about.

More information