Partnerskab, værdiskabende, bæredygtig

Hos HOMAG satser vi på vores globale leverandørers specialviden baseret på stabile processer og gennemgående transparens.

Det strategiske indkøb af 2015 har tilpasset sig efter følgende kernemål:

  • Opnåelse af maksimale synergier ved udvikling af globale varegruppestrategier
  • Udnyttelse af indkøbspotentiale ved at inddrage leverandørerne tidligt i processen
  • Udnyttelse af indkøbspotentialet på det globale indkøbsmarked

De tre søjler Commodity Management, Advanced Purchasing og Global Sourcing er nu det gruppeoverordnede grundlag for det globale indkøb hos HOMAG:

Grafik strategisk indkøb

Strategisk indkøb opbygning

Commodity Management:

Målet for den verdensomspændende varegruppestyring er maksimale synergier og dermed optimerede materialeudgifter. Forudsætningen er i den forbindelse det nære samarbejde mellem områderne for forskning og udvikling samt kvalitetssikring. Målet er at oprette en globalt auditeret leverandørpulje for at dække behovet for fabrikker over alt i verden.

Advanced Purchasing:

Målet med Advanced Purchasing er en tidlig integrering af leverandørerne i produktudviklingsprocessen for bedre at kunne udnytte indkøbspotentialet. Herved får man især fordel af leverandørernes specialviden.

Global Sourcing:

Som international virksomhed spiller Global Sourcing også en vigtig rolle for det strategiske indkøb. Der er i den forbindelse lagt vægt på udnyttelsen af de globale indkøbsmarkeder. Ved at overføre viden, metoder og processer forøger de lokale indkøbshold det nationale indkøb. Samtidigt skal leverandørerne udvikles, så de kan levere til alle fabrikker i hele verden. 

Informationer om vores retningslinjer

Almindelige indkøbsbetingelser Adfærdskodeks

Vil du være vores leverandør? Send os den udfyldte formular!

Yderligere spørgsmål?

HOMAG Group AG

+49 7443 13 0 info@homag.com Kontaktformular