Uddannelse – Maksimal produktivitet kræver den bedste ekspertise!

Øg udstyrets produktivitet og effektivitet gennem veluddannet personale. Ud over uddannelse i brugen af dit nye produkt tilbyder vi også kontinuerlig videreuddannelse og kvalificering. Du får skræddersyede uddannelsesforløb i høj kvalitet til alle dine behov samt til aktuelle og fremtidige udfordringer. Drag fordel af vores skræddersyede uddannelse, og bliv en del af de mere end 2.000 kunder, der gennemfører vores uddannelsesforløb hvert år.

Dine fordele:

 • Regionale uddannelsestilbud i 80 lande til kontinuerlig videreuddannelse
 • Bedste betingelser for læring gennem uddannelse i små grupper
 • Forbered dine medarbejdere bedst muligt gennem praktisk træning på produktionsmaskiner med grundlæggende maskinbetjening og programmering

Individuelle krav kræver individuelle uddannelsesforløb – også lokalt

Ønsker du rådgivning til individuelle uddannelsesforløb – også gerne på din lokation – så er du velkommen til at kontakte os.

Digital undervisning via webinar

Særligt i forbindelse med individuelle emner tilbyder vi også uddannelse via webinar. Undervisere og elever mødes i det virtuelle undervisningslokale til en fleksibel undervisning, uanset hvor deltagerne befinder sig geografisk. Den digitale undervisning sparer omkostninger, personale og tid, men den geografiske uafhængighed er det største plus. Er du interesseret? Kontakt os, og aftal emner og tidspunkter med os.

Grundkursus i emballeringsteknik

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

Vedligeholdelsespersonale (mekanik)

ForudsætningTil celler (linjer) med robotter skal man desuden gennemføre kurset "Robotteknologi”.
Varighed1 dag

Læringsmål:

 • Brug af betjeningselementer og produktionsanordning.
 • Sådan startes, klargøres og omstilles produktionsanordningen.
 • Kursusdeltagere skal være fortrolige med processen "Emballering" og sikkerhedsanordninger.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Proces: Emballage PAQTEQ (VCP, VRA, VRE, SKF)
 • Sikkerhed og sikkerhedsanordninger
 • Procesteknik, sensorfunktioner, forløb i styringslogikken
 • Klargøring af maskinen eller linjen, afhjælpning af fejl, parametertilpasning

 

Grundkursus i monteringsteknik

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

Vedligeholdelsespersonale (mekanik)

Varighed1 dag

Læringsmål:

 • Brug af betjeningselementer og produktionsanordning.
 • Sådan startes, klargøres og omstilles produktionsanordningen.
 • Kursusdeltagere skal være fortrolige med processen "Montering" og sikkerhedsanordninger.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Proces: Montering CABTEQ (MDE120, MKL80, MPC410/650, MPH510)
 • Sikkerhed og sikkerhedsanordninger
 • Procesteknik, sensorfunktioner, forløb i styringslogikken
 • Klargøring af maskinen eller linjen, afhjælpning af fejl, parametertilpasning

 

Grundkursus i maskinbetjening af papskæremaskiner

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

Varighed1 dag

Læringsmål:

 • Brug af betjeningselementer og produktionsanordning.
 • Sådan startes, klargøres og omstilles produktionsanordningen.
 • Kursusdeltagere skal være fortrolige med processen "Emballering/skæring" og sikkerhedsanordninger.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Proces: Emballering/skæring
 • Anvendelse/betjening/styring PAQTEQ (VKS)
 • Procesteknik, forskellige typer pap, kalibrering af maskinen
 • Afhjælpning af fejl, parametertilpasninger, download af pap i butikken AUTOMATISERING

 

Grundkursus i woodStore Professional-lager

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

Varighed2 dage

Læringsmål:

 • Udførelse af grundlæggende betjeningsmuligheder.
 • Oprettelse af kundespecifikke lagerpladser til plader eller rester.
 • Ændring af eksisterende lagerpladser samt oprettelse af nye plader og tildeling af lagerpladser.
 • Oprettelse af nye stamdata, tildeling af lagerpladser og oprettelse af skabeloner til håndtering af rester.
 • Gennemførelse af væsentlige funktioner, datastrukturer, indstillinger og muligheder for statistik, lageroptimering og analyse.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Basisfunktioner: Fladlager med woodStore Professional
 • Opsætning af lagerpladser
 • Oprettelse af stamdata og produktionslister
 • Lagerfunktioner: Indlagring/udlagring/forhåndslagring
 • Beholdningsdata, lageroptimering/-organisation
 • Maskin-/procesdiagnosticeringer
 • Skabeloner (filter) til håndtering af rester

 

Grundkursus i diagnosticering af styringssystemer

MålgruppeVedligeholdelsespersonale (elektronik)
ForudsætningRelevant, praktisk erfaring i fejlsøgning med PLC-styringer
Varighed2 dage

Læringsmål:

 • Kunne betjene Codesys Workbench.
 • Målrettet fremgangsmåde for elektronisk fejlsøgning og afhjælpning af fejl.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.
 • Kursusdeltagere skal være fortrolige med processen "Maskin-/celleelektronik" og sikkerhedsanordninger.

Indhold:

 • Kun for elektrotekniske specialister eller personer med tilsvarende, dokumenterede kvalifikationer!
 • Betjening af Codesys Workbench
 • Onlinediagnosticering
 • Fejlsøgning i PLC-programmet (sammenhæng mellem hardware og software)
 • Oprettelse af visualisering i eksempelprogram
 • Sporregistreringer til fejlsøgning

 

Add On: Styringsdiagnosticering inden for automatiseringsteknik

MålgruppeVedligeholdelsespersonale (elektronik)
ForudsætningRelevant, praktisk erfaring i fejlsøgning med PLC-styringer
Varighed2 dage

Læringsmål:

 • Kursusdeltagere skal være fortrolige med processen "Automatiseringselektronik" og sikkerhedsanordninger.
 • Kunne betjene Codesys Workbench.
 • Oplæring i CAN-bus, parametrering og komponentudskiftning.
 • Målrettet fremgangsmåde for elektronisk fejlsøgning i styringskomponenter og afhjælpning af fejl.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Kun for serviceteknikere og vedligeholdelsespersonale!
 • Opbygning af styring IPC BAB 40/BAB 911, fejlafhjælpning og IPC-udskiftning
 • CAN-bus, parametrering og komponentudskiftning på CAN-BUS
 • Systematisk fejlfinding i styringskomponenter
 • Udskiftning af fjernstyringssystem (BAB 40/BAB 911)

 

Add On: Grundlæggende robotteknologi

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

ForudsætningKursus i emballeringsteknik eller kursus i transportsystemer eller kursus i monteringsteknik
Varighed1 dag

Læringsmål:

 • Brug af betjeningselementer og produktionsanordning.
 • Sådan startes, klargøres og omstilles produktionsanordningen.
 • Kursusdeltagere skal være fortrolige med processen "Robotteknologi" og sikkerhedsanordninger.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Robotteknologi
 • Sikkerhed og sikkerhedsanordninger
 • Instruktion i drift af linjen

 

Transportsystemer på anlægget

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

Vedligeholdelsespersonale (mekanik)

Varighed1 dag

Læringsmål:

 • Brug af betjeningselementer og produktionsanordning.
 • Sådan startes, klargøres og omstilles produktionsanordningen.
 • Kursusdeltagere skal være fortrolige med processen "Transport" og sikkerhedsanordninger.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Proces: Transport
 • Anvendelse/betjening: woodSort, woodTrans, woodFlex
 • Koncept: Sektioner, driftstyper, produktionslister
 • Option: Kobling til eksterne systemer, scannere og emnemærkning

 

woodStore profiLine på anlægget

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

ForudsætningwoodStore Professional
Varighed3 dage

Læringsmål:

 • Udførelse af videregående betjeningsmuligheder.
 • Oprettelse af kundespecifikke lagerpladser til plader eller rester.
 • Ændring af eksisterende lagerpladser samt oprettelse af nye plader og tildeling af lagerpladser.
 • Oprettelse af nye stamdata, tildeling af lagerpladser og oprettelse af skabeloner til håndtering af rester.
 • Gennemførelse af væsentlige funktioner, datastrukturer, indstillinger og muligheder for statistik, lageroptimering og analyse.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Lagerfunktioner: Indlagring/udlagring/forhåndslagring
 • Praktisk oprettelse af lagerpladser og produktionslister
 • Afbrydelse og fejlhåndtering
 • Lageroptimering/lagerorganisation

 

Add On: woodStore-lageranalyse

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

Webinar

Indhold:

 • Analyse af en woodStore-servicefil med henblik på mulige lageroptimeringer
 • Beskrivelse af optimeringsmuligheder såsom cyklushastighed, forøgelse af lagerkapaciteten osv.
 • Forklaring, afstemning og omsætning af optimeringspotentiale sammen med kursusdeltagerne

Grundkursus i woodWOP- og CNC-maskinbetjening

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

Varighed3 dage

Læringsmål:

 • Brug af betjeningselementer og maskinfunktioner.
 • Kunne omstille forudindstillede emneprogrammer.
 • Oprettelse, redigering, optimering og arkivering af emneprogrammer.
 • Oprettelse af værktøjsparametre.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Maskinudstyr
 • Prøveemner: Programmer til fræsning, boring og savning med woodWOP
 • Driftstyper: Opsætning/automatik
 • Procestekniske bearbejdningsdata

 

Grundkursus i opsætning af woodWOP til boring og montering

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse
Varighed2 dage

Læringsmål:

 • Oprettelse, redigering, optimering og arkivering af emneprogrammer og bestykningsplaner.
 • Brug af teknologiparametre.
 • Anvendelse af særlige funktioner inden for programmering af gennemløbsboremaskiner.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Variablerne Oprettelse af emneprogram med woodWOP
 • Oprettelse af program til lodrette og vandrette boringer
 • Optimering af arbejdscyklusser
 • Placering af transportbånd og spændebroer

 

Grundkursus i opsætning af boring, fræsning og montering i woodWOP

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

Varighed2 dage

Læringsmål:

 • Oprettelse, redigering, optimering og arkivering af emneprogrammer.
 • Oplæring i særlige funktioner i forbindelse med programmering af DRILLTEQ-maskinen (ABH + ABL).
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Variablerne Oprettelse af emneprogram til bore-, fræse-, savbearbejdninger og spændeanordninger
 • Anvendelse af skabelonværdier, betingelser, komponenter og koordinatsystemer

 

Grundkursus i lodrette woodWOP-bearbejdningscentre

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

Varighed2 dage

Læringsmål:

 • Oprettelse, redigering, optimering og arkivering af emneprogrammer.
 • Oprettelse af værktøjsparametre.
 • Oplæring i særlige funktioner i forbindelse med programmering af DRILLTEQ-maskinen (BHX).
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Brugergrænseflade, menuer, programstruktur
 • Bearbejdningspladser, mappestruktur
 • Filfunktion, lodrette boringer, vandrette boringer, programmering med variabler

 

Grundkursus i woodWOP 7 til woodWOP 5-brugere

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

ForudsætningKursus i woodWOP- og CNC-maskinbetjening
og grundlæggende kendskab til woodWOP 5 i praksis
Varighed1 dag
Kan også tages som webinar

Læringsmål:

 • Oplæring i nye funktioner i woodWOP 7 sammenlignet med woodWOP 5.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Nye funktioner i woodWOP 7, f.eks. dataskærmens opbygning, 3D-visninger, makroer, interaktivitet

 

Add On: Programmering af CNC-limningsdel

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

ForudsætningKursus i woodWOP- og CNC-maskinbetjening
Varighed2 dage

 Læringsmål:

 • Brug af betjeningselementer på CNC-limningsdel.
 • Oprettelse af parametre rettet mod limningsdelen.
 • Oprettelse af emneprogrammer med woodWOP.
 • Oplæring i korrekt adfærd i tilfælde af afbrydelse.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Limteknik/-aggregat
 • Prøveemner: Programmer til limning med woodWOP
 • Limnings-/efterbearbejdningsprocesser
 • Betjeningselementer: Styring
 • Praksis: Fremstilling af prøveemner/programoptimering
 • Afbrydelsessituationer og maskin-/procesdiagnosticeringer

 

Add On: woodWOP-makroer til bearbejdningsaggregater

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

ForudsætningKursus i woodWOP- og CNC-maskinbetjening
Varighed1 dag

Læringsmål:

 • Programoprettelse til drejelige bore-, fræse- eller savaggregater.
 • Oplæring i emnekoordinatsystemer.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Anvendelse af koordinatsystemer
 • Programoprettelse af placeringsakser: Manuelt, drejeligt bore-, fræse- eller savaggregat
 • Svingaggregat Flex 5 eller Flex 5+
 • 5-akset hovedspindel Drive 5+

 

Add On: woodWOP CAD-tilføjelsesprogram

MålgruppeArbejdsforberedelse
ForudsætningKursus i woodWOP- og CNC-maskinbetjening
Varighed1 dag
Kan også tages som webinar

Læringsmål:

 • Oprettelse af arbejdsoverflade til CAD-tilføjelsesprogram.
 • Anvendelse af konstruktionsmuligheder i CAD-tilføjelsesprogram.
 • Konvertering af CAD-data til woodWOP-data.
 • Import af DXF-data.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Oprettelse af arbejdsoverflade til CAD-tilføjelsesprogrammer
 • Konstruktionsmuligheder i CAD-tilføjelsesprogrammer
 • Fra CAD-tegning til woodWOP-program
 • Tilpasning af CNC-program med CAD-understøttelse
 • Import af DXF-filer og tilføjelse af bearbejdninger

 

Add On: woodWOP CAM-tilføjelsesprogram

MålgruppeArbejdsforberedelse
ForudsætningKursus i woodWOP og CNC-maskinbetjening og
woodWOP CAD-tilføjelsesprogram eller grundig CAD-kendskab i praksis
Varighed3 dage
Kan også tages som webinar

Læringsmål:

 • Oprettelse af arbejdsoverflade til CAD-tilføjelsesprogram.
 • Anvendelse af konstruktionsmuligheder i CAD-tilføjelsesprogram.
 • Konvertering af CAD-data til woodWOP-data.
 • Import af DXF-data.
 • Brug af bearbejdningsstrategier på 3D-flader.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Kun for konstruktører!
 • Konstruktion med woodWOP CAD-tilføjelsesprogram til 3- og 5-aksebearbejdninger
 • Import af 3D-modeller
 • Efterbearbejdning af flader
 • Skrubbearbejdning med restmaterialemærkning
 • Sletbearbejdning med forskellige fræsestrategier til 3 og 5 akser
 • Omfangsfræsning
 • Projektering og fræsning af kurver
 • Fræsning af lommer/øer med restmaterialemærkning

 

Add On: woodWOP DXF-import Professional

MålgruppeArbejdsforberedelse
ForudsætningKursus i opsætning af boring og montering eller
Kursus i opsætning af boring, fræsning, montering eller
Kursus i lodrette woodWOP-bearbejdningscentre eller
Kursus i woodWOP- og CNC-maskinbetjening
Varighed1 dag
Kan også tages som webinar

Læringsmål:

 • Oplæring i forholdet mellem layercode og konverteringsregler.
 • Oprettelse af egne konverteringsregler.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Tildeling af bearbejdninger på CAD-elementer/videregivelse til woodWOP
 • Oprettelse af konverteringsregler ved hjælp af eksisterende tegninger
 • Konverteringsregler og layercodes

 

Add On: Cut Rite Nesting

MålgruppeArbejdsforberedelse
ForudsætningKursus i woodWOP- og CNC-maskinbetjening
Varighed2 dage

Læringsmål:

 • Brug af særlige funktioner i emneprogrammering, opbygning af en optimering.
 • Definition af råplader og materialer samt udførelse af manuelle optimeringer.
 • Oprettelse af parameterindstillinger.
 • Oprettelse og udførelse af import af emnelister.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Parameterindstillinger til Nesting-processen
 • Definition af råplader og materialer
 • Oprettelse/import af emnelister
 • Option: Etikettehåndtering

 

Add On: woodWelding

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

ForudsætningKursus i opsætning af woodWOP til boring og montering
Varighed1 dag

Læringsmål:

 • Oplæring i grundlaget for woodWelding-processen.
 • Redigering, optimering og arkivering af emneprogrammer.
 • Kunne analysere procesparametre og tilpasse angivne bearbejdningskrav.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • woodWelding-proces (ultralydssvejsning af plastdyvler)
 • Komponenten woodWelding
 • Komponenten Keyhole Surface (fræsning af specielle huller til dyvler i emneoverfladen)
 • Komponenten Keyhole vandret (fræsning af specielle vandrette huller til dyvelforbindelser som bundunderstøtninger)
 • Specialfunktionen "Topdrill" til Keyhole-fræsning i brugergrænsefladen Topdrill

Grundkursus i kantlimemaskine

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

Varighed4 dage

Læringsmål:

 • Brug af betjeningselementer og maskinfunktioner.
 • Kunne omstille maskinen til forudindstillede emneprogrammer.
 • Oprettelse, redigering, optimering og arkivering af emneprogrammer.
 • Oprettelse af værktøjsparametre.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Maskinopbygning
 • Bearbejdningsaggregaternes funktion, herunder grundindstillinger
 • Betjening: powerControl/powerTouch
 • Oprettelse af emneprogram
 • Maskin-/procesdiagnosticeringer

 

Grundkursus i kantlimningscelle

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

Varighed5 dage

Læringsmål:

 • Brug af betjeningselementer og maskinfunktioner.
 • Kunne omstille cellen til forudindstillede emneprogrammer og produktionslister.
 • Oprettelse, redigering, optimering og arkivering af emneprogrammer.
 • Oprettelse af værktøjsparametre.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Maskin-/celleopbygning
 • Bearbejdningsaggregaternes funktion, herunder grundindstillinger
 • Betjening: powerControl/powerTouch
 • Oprettelse af emneprogram
 • Maskin-/procesdiagnosticeringer

 

Grundkursus i format- og kantlimemaskine

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

Varighed4 dage

Læringsmål:

 • Brug af betjeningselementer og maskinfunktioner.
 • Kunne omstille maskinen til forudindstillede emneprogrammer.
 • Oprettelse, redigering, optimering og arkivering af emneprogrammer.
 • Oprettelse af værktøjsparametre.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Maskinopbygning
 • Bearbejdningsaggregaternes funktion, herunder grundindstillinger
 • Betjening: powerControl/powerTouch
 • Oprettelse af emneprogram
 • Maskin-/procesdiagnosticeringer

 

Grundkursus i format- og kantlimningscelle

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

Varighed5 dage

Læringsmål:

 • Brug af betjeningselementer og maskinfunktioner.
 • Kunne omstille cellen til forudindstillede emneprogrammer og produktionslister.
 • Oprettelse, redigering, optimering og arkivering af emneprogrammer.
 • Oprettelse af værktøjsparametre.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Maskin-/celleopbygning
 • Bearbejdningsaggregaternes funktion, herunder grundindstillinger
 • Betjening: powerControl/powerTouch
 • Oprettelse af emneprogram
 • Maskin-/procesdiagnosticeringer

 

Grundkursus i dobbeltprofileringsmaskine

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

Varighed2 dage

Læringsmål:

 • Brug af betjeningselementer og maskinfunktioner.
 • Kunne omstille maskinen til forudindstillede emneprogrammer.
 • Oprettelse, redigering, optimering og arkivering af emneprogrammer.
 • Oprettelse af værktøjsparametre.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Maskinopbygning
 • Bearbejdningsaggregaternes funktion, herunder grundindstillinger
 • Betjening: powerControl/powerTouch
 • Oprettelse af emneprogram
 • Maskin-/procesdiagnosticeringer

 

Grundkursus i dobbeltprofileringscelle

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

Varighed3 dage

Læringsmål:

 • Brug af betjeningselementer og maskinfunktioner.
 • Kunne omstille cellen til forudindstillede emneprogrammer og produktionslister.
 • Oprettelse, redigering, optimering og arkivering af emneprogrammer.
 • Oprettelse af værktøjsparametre.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Maskin-/celleopbygning
 • Bearbejdningsaggregaternes funktion, herunder grundindstillinger
 • Betjening: powerControl/powerTouch
 • Oprettelse af emneprogram
 • Maskin-/procesdiagnosticeringer

 

Grundkursus i betjening af Postforming-maskine

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

Varighed3 dage

Læringsmål:

 • Brug af betjeningselementer og maskinfunktioner.
 • Kunne omstille maskinen til forudindstillede emneprogrammer.
 • Oprettelse, redigering, optimering og arkivering af emneprogrammer.
 • Oprettelse af værktøjsparametre.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Maskinopbygning
 • Bearbejdningsaggregaternes funktion
 • Grundindstillinger
 • Betjenings- og visningselementer
 • Oprettelse af emneprogram

 

Grundkursus i woodLine

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

ForudsætningKursus i kantlimemaskine eller
Kursus i format- og kantlimemaskine eller
Kursus i dobbeltprofileringsmaskine
Varighed2 dage

Læringsmål:

 • Brug af styringsmenuer til celler.
 • Oprettelse redigering, optimering og arkivering af produktionslister.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Opbygning: Styresystem, PC53 og grundmenuer
 • Oprettelse af produktionsdata/referencenumre
 • Produktionsdrift
 • Flerdobbelt gennemløb
 • Omstilling præcist iht. stykantal
 • Stabeladministration

Grundkursus i pladeopdelingssav

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

Varighed2 dage

Læringsmål:

 • Brug af betjeningselementer og cellefunktioner.
 • Omstilling og indstilling af savklinger.
 • Oprettelse, redigering, optimering og arkivering af emneprogrammer.
 • Oprettelse af værktøjsparametre.
 • Udførelse af regelmæssigt vedligeholdelsesarbejde.
 • Oprettelse af emneprogramrækkefølger.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Maskinopbygning, aggregater, betjeningselementer
 • Maskinstyring CADmatic og programskift

 

Grundkursus i pladeopdelingscelle

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

Varighed2 dage

Læringsmål:

 • Brug af betjeningselementer og cellefunktioner.
 • Omstilling og indstilling af savklinger.
 • Oprettelse, redigering, optimering og arkivering af emneprogrammer.
 • Oprettelse af værktøjsparametre.
 • Oplæring i robottens manuelle driftstype.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Maskinopbygning, aggregater, betjeningselementer
 • Maskinstyring CADmatic og programskift
 • Håndtering af lagerrobotter

 

Grundkursus i Cut Rite

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

Varighed2 dage

Læringsmål:

 • Brug af grundlæggende betjeningsmuligheder.
 • Oprettelse af nye materialer/plader, indtastning og optimering af emnelister.
 • Analyse, tilpasning og forberedelse af optimeringsresultater.
 • Oplæring i væsentlige funktioner, datastrukturer og indstillinger.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Håndtering: Tilskæringsoptimering
 • Installation, parametrering, betjening

 

Grundkursus i Cut Rite-lagerstyring

MålgruppeArbejdsforberedelse
ForudsætningGrundkursus i Cut Rite
Varighed1 dag

Læringsmål:

 • Oplæring i administration af plader og rester i lagerdatabase.
 • Brug af nødvendige indstillinger for kommunikationen mellem Cut Rite og lagerdatabaserne.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Kun for konstruktører!
 • Håndtering af modul: Lagerstyring (SQL-database)

 

Grundkursus i Cut Rite-modul

MålgruppeArbejdsforberedelse
ForudsætningGrundkursus i Cut Rite
Varighed1 dag pr. modul

Læringsmål:

 • Brug af nødvendige indstillinger af moduler.
 • Oplæring i praktisk anvendelse af moduler.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Kun for konstruktører!
 • Der bruges 1 kursusdag pr. modul!
 • Håndtering af modul: Emnebibliotek
 • og/eller håndtering af modul: Ordrebearbejdning og variable styklister
 • og/eller håndtering af modul: CNC-programmering og -forbindelse
 • og/eller håndtering af modul: Stabling

 

Add On: Cut Rite Professional

MålgruppeArbejdsforberedelse
ForudsætningKursus: Grundkursus i Cut Rite
Varighed1 dag

Læringsmål:

 • Brug af udvidede funktioner i Cut Rite PROFESSIONAL.
 • Oplæring i praktisk anvendelse af parametre.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Kun for konstruktører!
 • Avancerede funktioner: Tilskæringsoptimering "Professional"

 

Add On: Cut Rite-kanter/-belægninger

MålgruppeArbejdsforberedelse
ForudsætningKursus: Grundkursus i Cut Rite
Varighed1 dag

Læringsmål:

 • Oplæring i indstillinger for beregning af kantmonterede eller belagte emner.
 • Forberedelse og indtastning af nødvendige data.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Kun for konstruktører!
 • Indstillinger og stamdata for optionerne: Kanter/laminater og snitplansbibliotek (skabeloner)
 • Dagligt nødvendigt arbejde
 • Data og indstillinger til beregning af kantmonterede eller belagte emner
 • Snitplangenerering til kantmonterede smalle dele og finérbilleder

 

Add On: Lagerplads til håndtering af rester

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

ForudsætningKursus: Betjening af pladeopdelingssav
Varighed1 dag

Læringsmål:

 • Brug af grundlæggende betjeningsmuligheder.
 • Oprettelse af lager til rester eller plader, ændring af eksisterende lagerpladser og oprettelse af skabeloner til håndtering af rester.
 • Korrekt anvendelse af optioner til optimering og datakommunikation.
 • Brug af savsoftware.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Manuel restlagerorganisation, programmering, håndtering af restemner på maskinen

 

Add On: Savning med bore-/fræsefunktioner

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

ForudsætningKursus: Betjening af pladeopdelingssav
Varighed2 dage

Læringsmål:

 • Brug af multiTec-specifikke betjeningselementer og maskinfunktioner.
 • Omstilling og indstilling af værktøjer.
 • Oprettelse, redigering, optimering og arkivering af emneprogrammer.
 • Oprettelse af værktøjsparametre.
 • Udførelse af regelmæssigt vedligeholdelsesarbejde.
 • Oplæring i multiTec-specifikke arbejdsprocesser.
 • Betjeningshjælpemidler, brug af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.
 • Selvstændig undersøgelse af yderligere oplysninger.

Indhold:

 • Programmering af multiTec-aggregat med woodWOP
 • Praktisk træning på en maskine med multiTec-aggregat

Individuelt aftalt indhold i kursuscenteret

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

Vedligeholdelsespersonale

VarighedEfter aftale

Læringsmål:

 • Læringsmålene fremgår af det ønskede indhold

Indhold:

 • Kursusindhold, der er aftalt individuelt med det pågældende kursuscenter
 • Pris pr. kursusdag, inkl. lærerens forberedelsestid
 • Kurset oprettes kun efter skriftlig aftale af kursusindholdet med kursuscenteret

 

Individuelt aftalt indhold internt hos dig på anlægget

Målgruppe

Maskinoperatører

Arbejdsforberedelse

Vedligeholdelsespersonale

VarighedEfter aftale

Læringsmål:

 • Læringsmålene fremgår af det ønskede indhold

Indhold:

 • Kursusindhold, der er aftalt individuelt med det pågældende kursuscenter
 • Pris pr. kursusdag, inkl. lærerens forberedelsestid
 • Kurset oprettes kun efter skriftlig aftale af kursusindholdet med kursuscenteret

Yderligere spørgsmål?

Stiles Machinery Inc.

+1 616 698 75 00 info@stilesmachinery.com Kontaktformular