Førerløst transportsystem TRANSBOT

Autonomt arbejdende logistikmedhjælper til fleksibel materialetransport

TRANSBOT, det førerløse transportsystem, forbinder enkelte bearbejdningsmaskiner, automatiserede celler eller manuelle arbejdspladser logistisk med hinanden. Transportrobotter, som kører autonomt, navigerer frit rundt i lokalet og er ikke afhængige af mekaniske hjælpemidler som skinner. Desuden kan TRANSBOT-kørevejene ved omstilling af produktionsforløbet, f.eks. ved implementering af nye maskiner, uden større besvær tilpasses de nye betingelser i styring af maskinparken. De førerløse transportkøretøjer kan også efterfølgende integreres ukompliceret i en eksisterende produktion. Maskinernes eller bearbejdningscellernes placering i forhold til hinanden spiller kun en underordnet rolle for TRANSBOT. Ved at være uafhængige af en fast sammenkædning af anlæg eller bearbejdningsmaskiner er det stort set uden betydning, hvor maskinerne står i produktionshallen. TRANSBOT-systemer er et smart alternativ til konventionel transportteknik og den ideelle løsning til en fremtidsorienteret møbelproduktion.

(Førerløst transportsystem FTS)

Fordele

 • Forbundne bearbejdningsmaskiner øger værditilvæksten gennem adskillelse af logistikken fra den direkte maskindrift
 • Søge- og transporttider minimeres betydeligt eller fjernes helt ved den behovsstyrede, prioriterede materialeklargøring
 • Enkle, efterfølgende ændringer muliggøres i produktionsspektret, bearbejdningsrækkefølgen og produktionen
 • Mærkbar reduktion i antallet af fejl og færre kvalitetsomkostninger opnås gennem automatiserede arbejdsgange og skånsom emnetransport
 • Uafhængighed af en bunden sammenkædning reducerer pladsbehovet i forhold til alternative transportmidler (f.eks. rullebaner)
 • Mulighed for enkel, efterfølgende udvidelse af TRANSBOT-systemet uden strukturelle ændringer hos kunden

 • Personsikkerhed med permanent scanning af omgivelserne

 • Afhængigt af produktionsstørrelsen styres TRANSBOT-systemet via overordnet ControllerMES, cellestyring eller manuelt via knapper

 • Intelligent styring af maskinpark 

  • Koordinerer eksisterende TRANSBOT-køretøjer og bestemmer transportordrernes rækkefølge
  • Informerer om status- og fejlmeddelelser
  • Overtager køretøjernes energistyring

 • Opladningsmåtte til induktiv energioverførsel og berøringsfri opladning af TRANSBOT-køretøjer

 • Konturnavigation bestemmer placeringen af TRANSBOT i lokalet og fastlægger køreveje samt buffer-, bestyknings- og stabelpladser

Emnelængdemaks. 3.200 mm
Emnebreddemaks. 1.200 mm
Stabelvægtmaks. 1.200 kg