23.02.2015   |   New Zealand

Store træstørrelser klares af portalen til massivt træ

TimberLab i New Zealand arbejder med en af de største og mest avancerede maskiner inden for bearbejdning af finér.

Med en højde på mere end fire meter, en bredde på ni meter og skinner, der strækker sig over halvdelen af fabrikkens længde (ca. 30 meter), er portalen til massivt træ WMP 240 en ti-ton maskine, der både har enorm styrke og kan udføre både raffinerede og komplekse maskinelle bearbejdninger. For TimberLab er den en nøglekomponent i virksomhedens voksende regionale og internationale omdømme med hensyn til dens trækonstruktion og produktion.

Virksomheden TimberLab i East Tamaki yder applikationsspecifikke og tekniske trækonstruktionsløsninger til både lokale og udenlandske kunder. Virksomheden blev startet i 2012 ved sammenlægningen af ​de to virksomheder McIntosh Timber Laminates og TimberBond Industries. Begge er velkendte, veletablerede trævirksomheder i den newzealandske træbearbejdningsindustri, der producerer med lamineret træ, finér og andre træmaterialer. Med deres mere end 7 års erfaring tilbyder de i dag, under navnet TimberLab, sofistikerede, innovative og effektive løsninger til alle områder inden for træindustrien.

Salgs- og marketingdirektør Owen Griffiths beskriver, hvordan sammenlægningen af de to virksomheder gik for sig: "McIntosh kunne dengang se tilbage på mere end 50 år i den kommercielle træindustri. TimberBond havde mere end 20 års erfaring med limtræ og loftselementer til mellemstore bygninger. Vi indså, at et samarbejde kunne skabe en synergieffekt. Og vi kunne også opnå den kritiske masse, der var nødvendig for at udføre kvantespringet fra manuel til automatiseret produktion."

Med samarbejdet begyndte også søgningen efter de rigtige maskiner til at opfylde deres ambitioner. De blev hurtigt enige om, at en CNC-produktion - ved at sammenlægge arbejdsforberedelsen og CNC-bearbejdning - var et afgørende skridt i retning af højere produktivitet, effektivitet og nøjagtighed.

Produktion med CNC-teknologi gav også den bedste mulighed for at øge kapaciteten for det traditionelle arbejde, mens man samtidig kunne acceptere ordrer, som man ikke havde kunnet udføre før.

"Vi begyndte at se os omkring i markedet efter en egnet maskine", siger administrerende direktør Grant McIntosh. "I betragtning af de mange forskellige former og materialer, som vi arbejder med, og især på grund af de store buede limtræselementer, som vi er blevet kendt for, blev det besluttet at anskaffe en bearbejdningsbro." Sådan en kaldes en køreportalmaskine og er en CNC-maskine, der bevæger sig over et statisk emne, hvorved det værktøj, der kræves til den ønskede bearbejdning, anvendes. "Det varede ikke længe, før vi indså, at vi havde brug for 5-akset teknologi, så vi kunne opnå den detaljenøjagtighed, som vi gerne ville tilbyde vores kunder", siger Grant.

"Vi arbejder med en masse komplekse, strukturelle forbindelser, som omfatter komplicerede vinkler, false, fordybninger, huller og lignende. Det betyder, at det at være i stand til at flytte et værktøj over 5 akser, giver os meget mere fleksibilitet." Andre faktorer, herunder omkostninger, et godt omdømme og teknisk kundesupport på stedet spillede også en rolle, og de blev enige om at købe portalen til massivt træ WMP 240, produceret af de tyske maskinspecialister WEINMANN, der sælges og serviceres lokalt af W & R Jack Ltd."

WMP 240 er den største CNC-bro i WEINMANN's sortiment, specielt udviklet til bearbejdning af store, ofte lange emner til træindustrien. Hele portalen er indkapslet med et 4,1 m højt, 9 m langt og 4,7 m dybt hus, hvor forarbejdningen finder sted. Den maksimale emnelængde, som maskinen kan bearbejde, afgøres af længden på skinnerne, som den bevæger sig på – i TimberLabs tilfælde er det 44 meter. TimberLab har designet området langs skinnerne, så man enten kan bearbejde et meget langt emne eller opdele det i to zoner. I dette tilfælde udfører maskinen bearbejdningerne inden for én zone, mens personalet på samme tid i den anden zone kan bearbejde det foregående eller det efterfølgende emne.

For at garantere sikkerheden på arbejdspladsen er bearbejdningsområderne adskilt af en bevægelig, 2 meter høj solid væg og ved hjælp af fotoceller. En anden funktion, der var vigtig for TimberLab, er evnen til at fjerne alt fra bearbejdningsområdet, selv oplægningsbordene, for at muliggøre bearbejdningen af meget store elementer.

WEINMANN-maskinerne har to 30 kW bearbejdningsaggregater, der er installeret på portalen. I et af ​dem er en massiv savklinge på næsten en meter i diameter installeret, mens det andet i kombination med en 18-rums værktøjsveksler stiller forskellige værktøjer til rådighed , såsom boremaskiner, fræsere og lignende. Derudover er der et boreaggregat til dybe huller, som kan bore op til 1,2 m horisontalt i emnet samt en 450 mm lang kædesav. I en separat opsamlingsstation er der en mindre flangeløs sav, der gør det muligt at save dybder på mere end 500 mm. 

En anden nyttig egenskab ved den 5-aksede bearbejdning er muligheden for at anvende et V-formet fræseværktøj til at producere et 90 graders hjørne, ved at værktøjet vippes og samtidigt bevæger sig nedad. Alle disse værktøjer opbevares i værktøjsveksleren i den lukkede kabine, som maskinen kører til, når der er brug for et bestemt værktøj.

Som Owen siger, så opstår der mange fordele, når man råder over så avancerede bearbejdningsmuligheder. "Vores produktion var oprindeligt manuel, så nu kan især tidsbesparelsen mærkes", siger han. "Nu tilbyder vi serviceydelser og modtager ordrer om opgaver, som vi tidligere ikke kunne udføre, så vi har helt sikkert udvidet vores udvalg af tjenester. Det høje CNC-bearbejdningsniveau har givet os stor anseelse, ikke kun lokalt, men også på det internationale marked - kunderne har stor tillid til os, hvad angår vores kapacitet og det endelige produkt, som de modtager."

TimberLab arbejder ofte på grundlag af tegninger. Disse bearbejdes internt på CAD således, at der opnås en høj grad af præfabrikation. Gentagelsesnøjagtigheden og kvaliteten, som WEINMANN-maskinen tilbyder, har endnu en fordel: "Vi har kunder rundt om i verden, hvor der er mangel på faglært arbejdskraft", fortæller Owen. "At tilbyde løsninger, der ikke kun opfylder de strukturelle krav i projektet, men som også har nem montering, er et ekstra salgsargument. Med brug af CNC-bearbejdning kan vi producere detaljerede falser, skrå kanter eller udskæringer, og dermed præfabrikere forbindelserne mellem komponenterne i et så stort omfang, at samlingen på stedet er enkel og går hurtigt. Vores elementer passer således allerede perfekt i løbet af produktionen og skal ikke først tilpasses på stedet."

TimberLab var bevidste om, at vejen til CNC-produktion ville være forbundet med en stejl indlæringskurve. "Vi arbejder nu meget oftere med 3D-modeller", siger Owen. "Vi bruger Cadwork til at konstruere vores projekter og til udvikling og tager efter behov både interne og eksterne kilder i brug. Det er ekstremt vigtigt at perfektionere en 3D-model før produktionen, fordi de dele, de fremstiller hos TimberLab, er af meget høj kvalitet. Og maskinen fræser eller borer præcis der, hvor man beder den om det - og det går hurtigt - så det er bydende nødvendigt, at bearbejdningsdetaljerne er helt korrekte", siger Grant. "Maskinen har sin egen CAM-software og simulerer bearbejdninger for at forhindre mulige sammenstød - planlægningsfejl opdages dog ikke. For at sikre, at alt, hvad CNC-maskinen bearbejder, er hundrede procent korrekt, oprettes komponenterne som 3D-modeller før bearbejdningerne."

En anden væsentlig forudsætning for millimeterpræcise bearbejdningsresultater er, at WMP'en kender de nøjagtige dimensioner og positioner for alle emner, der skal bearbejdes. Maskinen projicerer en laserkrydsmarkør, der bringes i overensstemmelse med kanter og hjørner, på emnet - på den måde indstilles referencepunkter.

Når de ser tilbage på et produktionsår med portalen til massivt træ fra WEINMANN, kan TimberLab-teamet nu måle de revolutionerende ændringer i deres produktionsproces. "Man skal ikke undervurdere de forandringer, der har fundet sted hos TimberLab med overgangen til CNC-bearbejdning med en maskine af denne størrelse", siger Owen. "Men med et hårdtarbejdende team og støtte fra WEINMANN og Jacks har vi fået sat os ind i det hele. Ud over at lære at betjene maskinen skulle vi også forholde os til andre spørgsmål: Støvudsugning, sundhedsmæssige og sikkerhedsrelaterede emner, anvendelse af CAD-softwaren. Vi eksperimenterede en del med, hvilke værktøjer vi kunne bruge til hvilke bearbejdninger, og hvordan man kunne bruge værktøjerne med forskellige materialer." Og med den voksende produktionserfaring kunne TimberLab udveksle erfaringer med andre virksomheder i Europa, der arbejder med WEINMANN-maskiner, fortæller Grant. "Vi fortalte om ting, vi havde lært, og hørte om andres erfaringer. Vi oplevede det som en god mulighed for at hjælpe hinanden. Men der er et andet tema, der trænger sig på - nemlig at gøre industrien bevidst om, hvad TimberLab nu kan takket være WEINMANN WMP".

"Vores gradvise gennemførelse var en velovervejet strategi", siger Owen. Vi vidste, det ville tage tid til at tage nye metoder i brug, og vi var nødt til at fastholde vores eksisterende driftskapacitet, mens vi lærte nyt." TimberLab har nu nået det punkt, hvor maskinernes mange forskellige funktioner kan udnyttes hundrede procent. "Hvad vi har brug for nu," siger Owen, "er, at designere og producenter anerkender det enorme potentiale, vi har her. Og sammen kan vi nu udforske potentialet i træindustrien."

Kilde: TimberLab Solutions Ltd.

Tilbage til oversigten