11.06.2011   |   Schweiz

Produktionshal med moderne maskinteknik vækker begejstring hos kunderne

Der var fokus på forbedringen af kvalitetsstyringen for Blumer-Lehmann ved moderniseringen af deres produktion. Den nye maskinteknologi producerer ikke kun elementer af høj kvalitet, men fascinerer også de besøgende.

Da Blumer-Lehmann AG anskaffede et nyt produktionsanlæg, var det i første omgang for at forbedre deres kvalitetsstyring. Undervejs udviklede den nye produktionshal sig til et flagskib, til stor begejstring for kunderne.

I Schweiz er der mange effektive konkurrenter til ordrerne, som regionalt er meget forskellige og ikke er ubegrænsede. En af disse konkurrenter er Blumer-Lehmann AG i Gossau, der finder nye markeder gennem innovation og på den måde ønsker at forbedre deres markedsposition.

Nye produkter til alle virksomhedsområder

Disse nyskabelser omfatter brugervenlige modulkoncepter som nye, meget komplekse facadestrukturer, innovative byggeteknikker inden for friformsområdet eller metalfrie træsamlinger til fleretagersbyggeri, som de bøgetræsforstærkede studser og bøgetræsbolte, som blev brugt til det syvetagers Tamedia-kontorhus i Zürich. Med projekter som Tamedia-bygningen eller udvidelsen af hotellet Säntispark, den første fireetagers hotelbygning i trækonstruktion i St. Gallen, har virksomheden tiltrukket sig international opmærksomhed i de senere år.

Blumer-Lehmann AG er opdelt i områderne totalentreprise, trækonstruktion, modulkonstruktion og friformskonstruktioner. Inden for sidstnævnte område designer, producerer, leverer og installerer de friformsunderstøtnings- og skalkonstruktioner lavet af træ i hele verden. De individuelt udviklede strukturer og facader produceres på egne CNC-maskiner i Gossau, hvilket kræver et højt kompetenceniveau i det forberedende arbejde.

Som totalentreprenør planlægger og bygger Blumer-Lehmann nøglefærdige bygninger i træ- eller hybridkonstruktion. Byggeopgaverne i dette meget populære markedssegment strækker sig fra enfamilieshuse til komplicerede tilbygninger og store projekter i den industrielle eller offentlige sektor, med vægten på fleretagersbyggeri.

Inden for modulkonstruktion producerer virksomheden primært midlertidige bygninger af træ, der leveres med kort varsel på forskellige stadier eller nøglefærdige, og som efter en levetid på nogle år kan afmonteres igen. Derefter kan de sættes op igen et andet sted - et almindeligt anvendt i koncept i byområder til midlertidig opførelse af behovsbaserede skoler og hoteller eller plejehjem.

I træindustrien leverer Blumer-Lehmann AG træbygninger til mange forskellige behov, blandt andet i en- og tofamiliehuse, opførelse af landbrugsbygninger, struktur-, bolig-, trappe- eller interiørproduktion. Det er også inden for dette område, at alle trækomponenter til totalentreprise- og modulprojekter produceres.

Fem montageborde med multifunktionsbro

Uanset om det drejer sig om facadeelementer til hybridkonstruktion eller væg-, tag- og loftelementer til virksomhedens træbygninger, så er der i elementproduktionen altid fokus på trærammekonstruktion, hvilket naturligvis dikterer strukturen i produktionsanlæggene: Hos Blumer-Lehmann produceres der derfor på borde, hvilket indtil for to år siden primært foregik i hånden og på meget begrænset plads. I 2013 byggede virksomheden en ny hal og tilpassede sin størrelse til det øgede produktionsniveau.

Den nye hal udstyrede man med en WEINMANN-produktionslinje med fem montageborde og en multifunktionsbro. Årsagen til anskaffelsen var primært ønsket om konstant høj kvalitet: Med de stigende krav fra bygherrerne, den hårde konkurrence i Schweiz og den professionelle målgruppe - mange af ordrerne kommer fra arkitekter - er kvalitet altafgørende for Blumer-Lehmanns succes.

Den første station i det nye anlæg er den manuelle trærammeproduktion. Trærammerne lægges på bordet og sømmes og transporteres til bord to, hvor paneler lægges på med håndteringssystemer og sømmes, tilskæres og forsynes med de nødvendige åbninger vha. WEINMANN-multifunktionsbroen.

Ved at opdele de to processer på to borde, kan anlæggets takttid forkortes: På bord to kan arbejdet fortsættes, mens den næste ramme allerede lægges på bord ét - en af de tidskrævende processer i produktionslinjen. Hvis det er nødvendigt, lægges bjælkerne til tag- og loftselementer på bord to, som er udstyret med særlige fastholdelsesanordninger.

Fra bord to bliver elementet med paneler på den ene side ført videre til bord tre via en vendeproces, hvorefter isoleringen og installationsmaterialer placeres. Da det også er en tidskrævende proces, kan den udføres parallelt på bord fire. Elementet transporteres på tværs til bord fem, hvor det forsynes med paneler og bearbejdes af multifunktionsbroen. 

Videre til forsendelse og til modulproduktion

En del af panelerne præfabrikeres i en pladebearbejdningsmaskine og transporteres derefter til enten et midlertidigt lager eller til elementproduktion. Beslutningen om, hvilken vej pladematerialer skal føres, træffes fra projekt til projekt.

Produktionsleder Richard Jussel: "Med den konstante optimering oparbejder man en viden om, hvor man bedst kan bearbejde hvad." Det kan for eksempel være en akustikplade med mange huller og en kompleks tilskæring, eller at man i perioder med overbelastning pga. præfabrikation vil undgå flaskehalse på bordet. "Denne beslutning kræver en intensiv undersøgelse af projektet og de nødvendige processer."

Et andet særligt træk ved anlægget i Gossau er omfordelingen af elementerne i to underordnede linjer: Fra bord fem transporteres de via en lodret vægskinne til en fordelervogn, hvorfra de med halkranen enten lægges på paller eller overføres til en anden vægskinne. Den fører til hallen med modulproduktion, hvor elementerne kan tages ud på flere montagesteder og bearbejdes yderligere.

Bedre kvalitet og mulighed for omkostningsreducering

Målet med det nye system om at opnå større præcision og dermed et konstant højt kvalitetsniveau er i den grad nået, fortæller Richard Jussel.

Noget mere komplekst er sammenhængen mellem gennemløbstiden og produktionsomkostningerne: "En konstant produktionsproces i høj kvalitet og med færre medarbejdere havde vi allerede opnået. For at beregne tid og omkostninger præcist, skal man også tage den ekstra indsats omkring anlægget med i betragtning, og det omfatter for eksempel en mere omfattende procesplanlægning."

For at gøre anlægget mere effektivt kræves der ifølge Jussel standardisering. "Når man standardiserer enkelte elementer og moduler, åbner man op for nye muligheder for omkostningsreducering."

Processerne omkring bordene skal optimeres for at gøre det nye anlæg mere effektivt i forhold til den tidligere manuelle produktion: "Det gælder f.eks. for materialeflowet i produktionen. Tidligere måtte vi til tider bære plader og isolering over lange afstande til bordet, mens alt i dag er på det rigtige sted i linjen, så vores medarbejdere har korte afstande. Her kan man blive hurtigere og skære ned på omkostningerne."

Også virksomhedens ønske om en klar struktureret produktion med bedre vilkår for effektiv kvalitetsstyring er blevet opfyldt af nyanskaffelsen. "En af fordelene ved WEINMANN-produktionslinjen er gennemskuelige produktionsprocesser til klart definerede stationer. Alle ved, hvor en proces begynder og slutter, alle kender materialestrømmen, og projektlederen kan præcist styre og kommunikere."

Virksomheden får endnu en stor fordel ved den velordnede hal. "Vi kan vise kunderne vores produktion og dermed vække deres begejstring for vores virksomhed." - Ikke kun privatkunder, men også arkitekten, for hvem industriproduktion med høj præcision er en garanti for et lavt antal reklamationer. For Richard Jussel, som "altid skal arbejde hårdt for at overbevise en kunde om at bygge i træ", er det en væsentlig marketingfordel.

Kilde: mikado virksomhedsmagasin til træindustrien og udvikling, Dr. Joachim Mohr, Tübingen

Tilbage til oversigten