27.06.2016   |   Tyskland

For store og små virksomheder – korte byggetider er vigtige i træindus

I hvor høj grad automatisering giver mening afhænger af kapacitetskrav og plads. Alt efter behov er forskellige maskiner og kombinationer tilgængelige.

"Ich betrachte die Umstrukturierung und die neue Produktionstechnik als wichtige Weichenstellungen, die mein Unternehmen fit für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren machen.“

Andreas Gamper, Gamper Holzbau - Bauprojekt GmbH

En fuldautomatisk produktion er også interessant for virksomheder i træindustrien Men grundene til anskaffelsen kan være meget forskellige. Adspurgt om, hvad en lille og en stor trævirksomhed har til fælles, er der et indlysende svar: Høj kapacitetsudnyttelse og et godt vækstpotentiale. I mange virksomheder er mængden af ordrer så høj, at behandlingen af dem rækker ind i det kommende år. En vigtig fordel ved trækonstruktion, den korte byggetid, bliver på den måde sat ud af kraft.

Der er således gode grunde til at øge kapaciteten.

Men det er ikke nødvendigvis let i tider med en kronisk mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derfor vælger mange virksomheder en modernisering af deres produktionsanlæg - og her spiller forskellen mellem stor og lille igen en rolle:

For store virksomheder er kapaciteten ved en ny produktionslinje i første omgang det vigtige, men for de små virksomheder er der andre spørgsmål. En, der har nogle ekstraordinære svar på disse spørgsmål, er Andreas Gamper fra Bellenberg. Med sin tømrervirksomhed, som også omfatter taglægning og en VVS-del, planlægger og udfører han enfamilieshuse, udvidelser og tilbygninger, samt industrielle og kommercielle bygninger og boliger op til bygningsklasse 4

Med det stigende antal ordrer er hans firma vokset i de seneste år, og fremtidsudsigterne er gode. I øjeblikket bygges der omkring 20 boliger i Bellenberg om året, dertil kommer flere og flere trærammeelementer til kontor- og administrationsbygninger.

I 2014 anskaffede Gamper et WEINMANN-kompaktanlæg med drejebord og multifunktionsbro som en del af en omstrukturering i virksomheden. Det eksisterende WEINMANN-bord kunne nemt integreres i kompaktanlægget. På spørgsmålet om rentabilitet svarede Gamper: "Jeg er sikker på, at jeg med maskinen kan producere lidt billigere, men beregningen af rentabilitet kommer i anden række for mig. Hvis jeg kun tænkte på rentabiliteten, skulle jeg også spørge mig selv, om min lastbil eller mit bjælkebearbejdningsanlæg kan betale sig, for selvom begge kører ofte, står de også nogen gange stille i to uger. Hvis jeg tænker sådan, lægger jeg bare pres på mig selv, og resultatet er dårlige priser.“

Ser man på eksempelberegninger fra WEINMANN Holzbausystemtechnik, er Gampers virksomhed allerede i den grønne zone. Allerede fra ca. 15 huse eller tilsvarende elementflader om året nås Break Even.

Afhængigt af kompleksiteten af elementstrukturen og det produkt, der skal opnås, er dette også muligt tidligere. For besparelsen ligger både i de rene bearbejdningstider for anlægget og i bortfaldet af den ikke-produktive tid, der anvendes på manuel produktion. Skal der for eksempel bores hul til en stikdåse manuelt, kræves der mange individuelle trin først: Læsning af tegningen, markering af dåsen, hentning af værktøjer, boring til stikdåsen, fjernelse af materialet osv. Ingen af disse trin er nødvendige i en automatiseret produktion.

Desuden bliver overvågning af produktkvaliteten stadig vigtigere. I den sammenhæng er anvendelse af de statiske beregninger og antallet og afstanden mellem beslag et ikke ubetydelig kvalitetsaspekt, der kan sikres ved hjælp af multifunktionsbroen.

Ikke desto mindre var det for Gamper træindustri andre forhold, der lå til grund for nyanskaffelsen: "Vi har fået en ny hal til vores bjælkebearbejdningsanlæg og i forbindelse med udvidelsen omstruktureret produktionen i den gamle hal." Det betød tre nye porte på den halside, hvor materialerne til produktionen tilføres.

Graden af præfabrikation og medarbejdermotivation

Fra tømrerens synspunkt er der flere ting, der taler for et kompaktanlæg: "For det første mit ønske om optimering af produktionen og en højere grad af​præfabrikation. Derefter motivationen hos medarbejderne ved en attraktiv arbejdsplads, hvor folk ikke længere markerer i hånden og senere er nødt til at klatre rundt på elementerne med rundsav, fræser eller sømpistol.

I dag klarer multifunktionsbroen den slags opgaver automatisk, mens medarbejderne rydder op omkring maskinen. Dette resulterer i en rar og ren arbejdsplads, hvor alle har det sjovt, og hvor du til enhver tid kan vise potentielle kunder rundt. Og problematiske steder, som tidligere var svære at komme til og måske også at se, er ikke længere et problem. Alt i alt fungerer produktionen i dag bedre, mere professionelt og i et meget bedre miljø."

Som den tredje fordel nævner Gamper, at den nye teknologi frigjorte erfarne medarbejdere, som han kunne bruge på andre områder. Alene af denne grund er produktionskapaciteten steget kraftigt. Efter hans mening kan virksomheden også producere mere "slagkraftigt" i dag. Det betyder, at man i perioder med stor udnyttelse bedre kan absorbere et stort antal ordrer, tage hurtige opgaver ind i mellemtiden og også betjene kunder med en meget kort deadline.

Bedre arbejdsgang  i virksomheden

Den nye teknik var en gevinst, også for arbejdsgangen i virksomheden: Til højre for den kompakte produktionslinje er der nok plads til at indbygge vinduer i elementerne. Færdige elementer placeres til dette formål lodret og flyttes på en transportvogn, der kan flyttes med ruller gennem hallen. Efter indbygning af vinduerne kører en truck vognen gennem den gamle port til gården, hvor de læsses. Materialestrømmen, der tidligere var begrænset til én port, køres i dag uden problemer tværs gennem hallen.

Set i bakspejlet ser Gamper købet af kompaktanlægget som en fornuftig investering: "Vi har nået målene, vi havde opsat, samarbejdet med WEINMANN var - bortset fra en misforståelse omkring produktionslayoutet - virkelig positivt. Alt i alt ser jeg omstrukturering og den nye produktionsteknologi som vigtige milepæle, der gør min virksomhed klar til yderligere vækst i de kommende år."

Investeringer som udgangspunkt for fremtiden

Wolf System i Osterhofen er i en helt anden liga, rammebetingelser og intentioner er forskellige, men de kan alligevel sammenlignes: Her ser man også investeringen i et produktionsanlæg som en vigtig milepæl for fremtiden, og det er også her en del af en vækststrategi. Her kører også både elementer til en- og flerfamiliehuse over arbejdsbordene, men også - med en stigende tendens - komponenter til kommercielle bygninger (kontorer, detailforretninger etc.) og kommunale bygninger såsom skoler og børnehaver.

Og også i Osterhofen er man bredt funderet på markedet. Som en del af en koncern beskæftiger den tyske afdeling sig med opførelsen af tanke og siloer til landbrug og industri, og også med stål-, beton- og trækonstruktioner i landbrugs-, kommercielle og industrielle bygninger samt opførelsen af nøglefærdige en- og flerfamilieshuse.

Virksomheden har satset mere på trækonstruktion i de sidste ti år, fordi de ser et stort vækstpotentiale her. I 2011 anskaffede Wolf System et WEINMANN-anlæg med fire arbejdsborde og to multifunktionsbroer. Da man også havde en kapacitetsforøgelse i tankerne, er systemet optimeret til en hurtig produktionscyklus. Til dette formål blev de sædvanlige "flaskehalse" afhjulpet ved, at man delte tidskrævende opgaver - placering af trærammen, installation, montering af isolering, udvendig isolering - ud på flere borde.

Tallene taler for sig selv

For at udnytte potentialet i systemet fuldt ud er også materialestrømmen omkring produktionen optimeret: Afbinding, panel-, installations- og isoleringsmaterialer ligger på de tilsvarende stationer lige ved siden af linjen. Transporten af elementerne fra arbejdsbordet sker vha. en transportvogn, hvor vinduerne monteres, og derefter bringes elementerne til rengøringsstationen eller til væglageret. Processen udenom blev også planlagt og leveret af WEINMANN.

Hvor man før fik leveret trærammekonstruktioner fra partnere i koncernen, har man nu udnyttet egne kapaciteter i Osterhofen til en kraftig vækst: I 2011 solgte Wolf System omkring 100 træhuse om året, i 2015 var tallet oppe på 180. I alt producerede man på WEINMANN-linjen sidste år ca. 62.000 m² elementer til træpanelkonstruktion.

Som årsag til købet af produktionslinjen nævner administrerende direktør Jean-Luc Herrmann udvidelsen fra byggeri til præfabrikerede elementer: "Vi ønskede også at øge vores grad af præfabrikation. I betragtning af manglen på kvalificeret arbejdskraft giver det mening at strømline processerne involveret i monteringen og dermed reducere antallet af mandetimer - og også fejlkilderne.

Det gælder ikke kun i opførelsen af træhuse, men også i produktion af præfabrikerede elementer, hvor vi f.eks. allerede i bjælkebearbejdningscentret anbringer holderne til facadesystemerne på elementerne. Den forkortede monteringstid, der følger som resultat af præfabrikationen, giver os også en stor omkostningsfordel."

Anden produktionslinje er allerede undervejs

I mellemtiden har vækstscenariet fra 2010/11 allerede overhalet virkeligheden: I virksomheden i Osterhofen når man hele tiden grænserne for produktionskapaciteten, selvom de bruger WEINMANN-anlægget i toholdsdrift. Til tider er der så travlt, at man har været nødt til at udlicitere noget af produktionen til datterselskaber.

Derfor bliver der allerede bygget en hal til den anden linje i Osterhofen. Den skal omfatte tre borde og en multifunktionsbro og skal fra midten af året producere alle elementer uden pudsning – altså indvendige og udvendige vægge med forhængt facade: Derudover skal bordene til produktion af tag- og loftselementer, som nu står ved siden af anlægget med fire borde, flyttes ind i den nye hal.

På anlægget med fire borde skal der fremover kun produceres ydervægselementer, som får et termisk isoleringssystem, der skal føre til en produktionsproces uden omstilling og forbedre arbejdsgangen yderligere.

Samarbejdet med maskinfabrikanten husker Herrmann som meget positivt: "Vi fik god rådgivning, og det første anlæg fungerede uden problemer lige fra starten. Hvis vi har problemer, er det bare at ringe og udveksle erfaringer. Til at starte med skulle vi kun justere vores computer, da vi har vores egne programmører, der selv programmerer vores CAD-makroer og tilpasser dem til WEINMANN-brugerfladerne."

Det giver mening, da man i Osterhofen også på andre områder arbejder med CNC-styrede maskiner - for eksempel i stålkonstruktion, hvor komponenter bores og saves via CNC-styring. Fordelen: Til blandede konstruktioner - såsom haller med stålkonstruktion og træpanelvægge - er alt i et stykke og passer med det samme. Desuden kan datterselskaberne i koncernen fordele ordrer indbyrdes, når der er flaskehalse i produktionen, blot ved at sende datasættene.

For Wolf System er det tilstrækkelig grund til at tænke industrielt samt at producere trækonstruktioner på CNC-styrede produktionsanlæg. Der er ingen tvivl om lønsomheden i Osterhofen: Ved fuld kapacitet i to skift, i alt omkring 180 huse om året, og en række projekter inden for industrielt og kommercielt byggeri er der ikke noget alternativ til industriel produktion.

Kilde: Mikado, udgave 7.2016

Tilbage til oversigten