30.11.2020   |   Murrhardt   |   Tyskland

Emnernes herre

Digital sorteringsassistent fra Homag i snedkeriet Esch.

Nesting øger frem for alt effektiviteten i mindre virksomheder. Arbejdet forløber problemfrit – men ofte kun indtil affastningsmaskinen. Derefter drejer det sig om at søge, tælle, søge igen og håbe på, at partiet er komplet. Mario Esch bruger derfor nu en digital sorteringsassistent.

En artikel fra fagmagasinet DDS, udgave 11/2020. Her kan du læse artiklen på DDS-Online.

På højre hånd bærer Mario Esch en handske med en laserscanner på størrelse med en tændstikæske på bagsiden af hånden. Enheden kaster et rødt laserkryds fremad. Snedkermesteren står i sin seksmandsvirksomhed bagved kantlimningsmaskinen og retter laserkrydset mod QR-kodeetiketten på emnet, der bevæger sig hen imod ham. Allerede før delen når maskinudløbet, trykker han med fingrene på en kontakt i handskens håndflade og scanner koden. Bag ham står der en mobil sorteringsreol med ca. 30 rum. På rummet helt til venstre forneden lyser en hvid LED-strimmel. Han skal stille emnet ind i dette rum. Men Mario Esch ville hellere placere det helt oppe til højre. Det er ikke noget problem, han retter sin scanner mod etiketten på det ønskede rum, trykker, og så lyser den ikke længere til venstre forneden, men til højre foroven.

Sorteringsassistent efter affasningsmaskinen
Esch har anvendt nesting i to år og har realiseret et kontinuerligt dataflow fra opmåling over CAD/CAM-systemet og nestingmaskinen med sit eget produktionskontrolsystem til affasningsmaskinen. Han kan godt lide at samle ordrer, der skal produceres, fra de samme plader. Men mængden af dele, der samlede sig efter kantlimningsmaskinen i tilfældig rækkefølge, kunne ikke længere håndteres effektivt manuelt. Under sin søgning efter afhjælpning stødte Mario Esch på sorteringsprojektet fra Homag og TH Rosenheim. I begyndelsen af året tilsluttede han sig dem som pilotbruger af sorteringsassistenten.
Hvis Esch efter sorteringen af delen ville scanne rummets etiket, ville lysets farve skifte til grøn og indlagringen være reserveret. Men det arbejdstrin sparer han sig. Systemet reserverer nemlig den sidste indordnede komponent som sorteret i det anbefalede rum, når operatøren scanner det næste emne, der skal sorteres.

Reservationerne foretages automatisk
Mario Esch modtager ét emne ad gangen ved maskinudløbet. De hører til forskellige ordrer, herunder Pfuhl-ordren, som skal leveres i morgen. De dele, der ikke er forsynet med et kantbånd, sorterer han i de markerede rum uden at bremse kantlimningsmaskinen, de andre lægger han på en løftevogn til returtransport til maskinindløbet.

Monteringspartiet er komplet
Affasningen er færdig, nu er svenden Lars Selig i gang. Han har til opgave at lime alle korpusser i Pfuhl-ordren. Før han begynder, kigger han på tabletten i øjenhøjde på højre side af sorteringsreolen. Den giver et overblik over produktionsstatus og fungerer som betjeningspanel for sorteringsreolen. Appen ProductionAssist Sorting melder, at alle dele er klar til monteringen. Lars Selig skubber sorteringsreolen til sin arbejdsplads, trykker på "Udtag" og vælger ordren. Korpus efter korpus markerer sorteringsassistenten med blåt lys rummene med de aktuelt nødvendige korpusdele. Når et korpus er monteret, bestiller han komponenterne til det næste på tabletten.
Som pilotbruger skulle Mario Esch naturligvis ikke købe "Sorting Production Set", der kan fås via Homag-hjemmesiden. Sættet indeholder en et-årig licens til appsene "ProductionAssist Sorting" og "Production Manager" (= digital ordremappe). Derudover konstruktionsplanen til sorteringsreolen, to LED-lister og Homag Cube som kontrolenhed.

Plug-and-play
Han byggede hylden i henhold til planen og aktiverede appsene via platformen Tapio. Derudover har han indrettet sit CAD/CAM-system, så det sender styklisterne til Production Manager via XML-grænsefladen. Han behøvede ikke at bekymre sig om installationer, datastrukturen og computerkapaciteten, det organiserer Homag og Tapio i realtid via clouden – plug-and-play. Brugeren har kun brug for internetkompatible terminaler. Få dage efter, at reolen var færdig, blev sorteringsassistenten sat i drift.

Digitaliseret op til montering
Mario Esch siger: "Jeg nyder at være pilotbruger i dette projekt. Mange ting kører allerede, som jeg forestiller mig. Vi har nu endelig et overblik over, hvad der sker efter kantlimningsmaskinen, og er først nu blevet gennemgående og fuldstændigt digitaliseret fra opmåling til montering. Det hører fortiden til at søge, tælle, søge igen og håbe på, at partiet er komplet. Nu drejer det sig om at finpudse det ene eller det andet forløb."

Foto: Fagmagasin DDS/Georg Molinski

Er du interesseret?
Send en forespørgsel via HOMAG eShop…

... eller en e-mail til DigitalFactory@homag.com

 

Tilbage til oversigten