TRANSBOT – Fleksibel sammenkædning takket være førerløse transportsystemer på HOMAG Treff

Den "autonome celle" kan ses live i drift i Schopfloch. Den består af to bearbejdningsceller, der allerede arbejder fuldautomatisk. De forbindes via kernen i den "autonome celle", TRANSBOT. TRANSBOT er et førerløst transportkøretøj, som tager sig af logistik vedrørende elementer mellem bearbejdningscellerne. Hvis man endnu ikke har oplevet denne løsning live, har man endnu en gang chancen i Schopfloch fra den 25. september til den 28. september 2018.

Førerløse transportsystemer sammenkæder fleksibelt og fuldautomatiseret bearbejdningstrinnene i en produktion, fra den manuelt betjente enkeltmaskine til automatiseret producerende bearbejdningscentre, til et samlet koncept. Denne nye type produktion kan udfolde sine fordele fuldt ud både inden for håndværk og i industrien, fra serieproduktion til produktion i batchstørrelse 1.

Fordel 1: Fleksibilitet lige fra starten

Hvis man vil automatisere sin produktion, tyr man ved den traditionelle sammenkædning af enkeltmaskiner eller enkelte maskinsystemer til positionsbundne transportløsninger som for eksempel rullebaner. Her transporteres emnerne i faste baner mellem produktionstrinnene. Uanset de fordele, som denne løsning har, kan den imidlertid også medføre markante forstyrrelser af produktionsforløbet, i hvert fald i installationsperioden, da installationen af transportstrækningerne for det meste er forbundet med bygningsmæssige tilpasninger. Derudover kan den stive sammenkædning, når den først er installeret, næsten ikke eller kun vanskeligt ændres efterfølgende, og det er forbundet med høje omkostninger. 

TRANSBOT-systemet, det vil sige de førerløse transportkøretøjer, bryder denne stive sammenkædningsløsning. Da køretøjerne kører frit bevægeligt i rummet på deres virtuelle strækningsnetværk, har de hverken brug for skinner eller gulvmarkeringer. Hver TRANSBOT orienterer sig efter faste forhold i hallen, såsom stolper, maskiner eller vægge. I forhold til traditionelle sammenkædningsløsninger kan TRANSBOT-systemet derfor ikke blot implementeres billigere, men også nemt. En tilpasning til ændrede produktionsprogram- eller bearbejdningsrækkefølger er også let at udføre.

Enkeltmaskinernes eller maskinsystemernes placering spiller kun en underordnet rolle. Kørevejene for TRANSBOT kan fastlægges alt efter kundeønske og produktionsspektrum og ændres efter behov uden større besvær. Dette gælder også for placering af buffer-, tilførings- og stabelpladser. Hvis produktionsforløbet eller produktsortimentet ændrer sig, eller hvis maskinparken udvides, kan TRANSBOT-systemet tilpasses de nye forhold i få trin.

Anvendelsen af TRANSBOT gør det muligt at udnytte det eksisterende produktionsområde ideelt og samtidig indrette produktionsflowet individuelt og optimalt til de gældende krav på stedet. De kan generelt transportere materiale til enhver maskine, celle og manuel arbejdsplads. Det gør TRANSBOT meget fleksibel lige fra starten.

Fordel 2: Hurtig reaktion ved ændringer i produktionsforløbet

TRANSBOT styres præcist via en overordnet ControllerMES i forbindelse med en cellestyring. Mens ControllerMES kommunikerer med de forskellige bearbejdningsmaskiner i produktionen for at videregive ordrer og specifikke produktionsanvisninger, fastlægger cellestyringen rækkefølgen af de ordrer, der skal transporteres, og sender disse videre til fleetmanageren, som koordinerer køretøjerne. Ved ændringer i produktionsforløbet reagerer systemet automatisk som følge af den tætte netværksintegrering. Hvis der er planlagt arkitektoniske ændringer med henblik på udvidelse af produktionsområdet eller en omrokering af eller tilføjelse til bearbejdningsmaskinerne, kan materialestrømmen korrigeres ved hjælp af simple softwaretilpasninger, som udføres af HOMAG Service.

Også energihåndteringen udføres via fleetmanageren. Ladekapaciteten for hvert køretøj sendes permanent til systemet, og den TRANSBOT, hvis batteriniveau har underskredet en bestemt tærskelværdi, ledes automatisk til en induktiv ladestation. På denne ladestation bliver TRANSBOT'en opladet kontaktløst, indtil dens batteriydelse når det nødvendige niveau. I flerlagsdrift sørger fleetmanageren for, at TRANSBOT'erne oplades skiftevist. På den måde undgås stilstand, og ordrerne fordeles på alle TRANSBOT'er.

Fordel 3: Sikkerhed i løbende drift

I modsætning til gængse transportløsninger er det ikke nødvendigt at afspærre kørevejene for TRANSBOT særskilt i produktionshallen. Hver TRANSBOT registrerer også personer og genstande på den aktuelle kørevej takket være de laserscannere, som er indbygget med henblik på navigation. I den forbindelse skelner TRANSBOT'en mellem 3 sikkerhedsområder, der konfigureres på forhånd.

Hvis der er objekter inden for de første to sikkerhedsområder, reducerer TRANSBOT'en alt efter sikkerhedsområdet sin hastighed i to trin. Hvis et objekt er tættere på end det minimale sikkerhedsområde, stopper TRANSBOT'en helt og sender en meddelelse til styringen. Så snart genstanden eller personen har forladt området, fortsætter TRANSBOT'en sin opgave, det vil sige sin aktuelle ordre, af sig selv.

Et andet vigtigt sikkerhedskriterium er lastens størrelse. Aktuelt kan der registreres op til 4 forskellige lasttyper (varebærere) via en sensor på TRANSBOT'en. Sikkerhedsområderne er beregnet ud fra det pågældende produktionsspektrum.

Systemet "ved" derfor altid, hvilken last der transporteres, hvor stor denne maksimalt kan være, og hvilke sikkerhedskriterier der skal overholdes for hver transportordre.

Tilbage til listen