Perfekt kantbearbejdning med EDGETEQ

Alle HOMAG-kantlimemaskiner udstilles i hal 10.0 med et nyt og moderne maskindesign og med betegnelsen EDGETEQ.

HOMAGs kanteksperter har på messen HOLZ-HANDWERK fokus på

 • nye løsninger i begynderklassen

 • kantlimemaskiner til virksomheder med højere krav til ydeevnen

 • 3 processer til kantlimning på én maskine

 • fleksibilitet vha. 3-profilsteknik

 • kant-hightech med integreret emnehåndtering som en del af et autonomt arbejdende værksted.

Alle HOMAG-kantlimemaskiner udstilles i hal 10.0 med et nyt og moderne maskindesign og med betegnelsen EDGETEQ.

Maksimal kantkvalitet i begynderklassen

HOMAG tilbyder med kantlimemaskinen EDGETEQ S-200 – model 1130 FC en ny, smart løsning i begynderklasse til håndværksfaget. Et fugefræseaggregat klargør kanten til en optimal fuge, et kappeaggregat med 2 motorer udfører det perfekte snit. Fræseaggregatet imponerer med en nem indstilling af radius, fase og planfræser. Finish-området har tre aggregater, som på HOLZ-HANDWERK er udstyret med en ziehklingeprofil med standardiserede hurtigskiftehoveder, en limfugeziehklinge og et polereaggregat. Derudover er der opstillet et formfræseaggregat til komplet bearbejdning af emnerne, inklusive hjørnebearbejdning. Tre efterbearbejdningsaggregater til finishen er i kombination med en formfræser ikke helt almindeligt i denne maskinklasse. De sikrer der fuld fleksibilitet ved efterbehandling af emner.
Der er ud over maskinens omfattende aggregatbestykning også mulighed for at automatisere aggregaterne. Således får man en pneumatisk indstilling af kapperen og en pneumatisk indstilling af ziehklingen i standardversionen.

Kant-hightech: fleksibilitet3 med integreret emnehåndtering

EDGETEQ S-500 profiLine (hidtil KAL 370 profiLine) kan udstyres frit og anvendes rationelt og uafhængigt af materiale. Kantlimemaskinen åbner op for nye muligheder på HOLZ-HANDWERK: fleksibilitet³.

 • Nyhed: limning af 3 typer kanter på én maskine
  Hvis man pga. et brede udvalg af produkter gerne ofte vil ændre processen til limning af kanter – PU, EVA eller nulfugeteknikken airTec – kan man nu køre alle 3 kantlimningsprocesser på én maskine. Den er ud over airTec-aggregatet udstyret med 2 forsmeltere til PU og EVA. 
  Dermed kan man anvende omkostningseffektiv EVA til en lang række korpus-komponenter, mens PU anvendes der, hvor der er brug for temperatur- eller fugtbestandighed. Nulfugeprocessen airTec tages i brug, når udseendet er særligt vigtigt – f.eks. ved fremstilling af fronter. Automatisk skift mellem processerne, uden manuel indgriben, sparer tid og penge.

 • Nyhed: 3-profilsteknik til EDGETEQ S-500-modeller
  Den nye 3-profilsteknik er ideel til alle, der ønsker at øge produktiviteten. Den klarer hurtige, automatiske og nøjagtige skift mellem tre profiler og fas på 20°. Pakken "3-profilsteknik" indeholder et finfræseaggregat (MF21) til 3 radier, 3-profilshoved på formfræseaggregat FK30 samt en ziehklingeprofil (MN21) til mere end 3 radier. Som standard leveres følgende radier:
  R1 = 1,0 mm, R2 = 1,5 mm og R3 = 2 mm.

EDGETEQ S-500 profiLine kommer med udstyr til bearbejdning af massivt træ, højglansbearbejdning samt bearbejdningen af dele med kophængselsboringer (nesting-pakke). Den arbejder med fremføringshastigheder på 16-25 m/min. Den fuldautomatiske emnestrøm præsenteres på HOLZ-HANDWERK med emnetilbageførslen LOOPTEQ O-600 (hidtil TFU 521 edition). Der etableres netværksforbindelse via cellestyringen woodFlex. Emnerne bliver på forhånd udstyret med en digital id-kode (stregkode), så kantlimemaskinen kan bearbejde hvert emne korrekt.

Et standardiseret limpåføringssystem til EVA og PU på maskinerne fra begynderklassen

Fra maskinerne i begynderklassen til industriel produktion lægger HOMAG vægt på en homogen limpåføringsteknologi. Den store fordel: nem udskiftning af påføringsenhederne takket være de samme interfaces fra EDGETEQ S-240 til EDGETEQ 
S-390. Det giver mere fleksibilitet, sparer tid og aflaster budgettet, da der ikke skal anskaffes en separat udskiftningskasse til hver maskine.

På HOLZ-HANDWERK 2018 kan man se, hvordan brugeren nemt skifter påføringsenheden mellem maskinerne EDGETEQ S-240 og EDGETEQ S-390.

 • Limpåføringssystemet QA65 N
  Indenfor møbelfremstilling arbejdes der ofte med PU-lim for at sikre bestandighed overfor vand og varme. Til forarbejdning af PU-limen tilbyder HOMAG det standardiserede, ovenmonterede limpåføringssystem QA65 N. Påføringsenhedens særlige coating gør det muligt at forarbejde alle limtyper, inklusive PU-lim. Således er der ikke længere nogen begrænsninger i forhold til anvendelsen af lim serierne imellem.
  Dertil kommer den nemme rengørings- og tømningsfunktion, som hidtil kun er blevet anvendt til større serier.

Formfræseren bliver også til et flertrins-aggregat

Kantlimemaskinen EDGETEQ S-300 – model 1450 E har premiere på årets HOLZ-HANDWERK. Her præsenteres for første gang det fulde omfang af flertrins-aggregater, der optimerer produktionen og arbejdsgangen.

Flertrinsteknologien kommer i brug på finfræseren, formfræseren og ziehklingen. En nyhed er den udvidede funktion til hjørnebearbejdning af emnerne. Ved hjælp af nyt værktøj, der er nemt at omskifte, når arbejdet afbrydes, bliver formfræseren til et flertrins-aggregat. Der kan herefter skiftes mellem 2 profiler. Kunden har med finfræseren valget mellem to forskellige radier eller planfræsning. Med ziehklingen er der to forskellige radier til rådighed. Alt kan indstilles med et tryk på en knap, da aggregaterne er udstyret med NC-akser.

Kantteknik i alle størrelser – yderligere messe-modeller

Kantlimemaskinen EDGETEQ S-240 – model 1230 AT (hidtil Ambition 1230 airTec) har allerede i basisversionen talrige automatiseringer og kan klargøres betydeligt nemmere og mere tidsbesparende. Ud over limpåføring med rulle kan der med airTec-aggregatet fremstilles perfekte nulfuger.

Maskinen EDGETEQ S-380 profiLine (hidtil KDF 1660 profiLine) udmærker sig ved en kombination af perfekte fuger, nem håndtering og fuld automatisering.

Limpåføring med rulle, fremstilling af nulfuger eller forarbejdning af PU-lim: Alt er muligt

Under forarbejdningen løsnes PU-limen med en forsmelter, der har en smelteeffekt på 2,5 kg/time. Limblokkene på 2 kg, som skal forarbejdes, lægges i en smeltebeholder, der befinder sig over påføringsenheden. Med et stempel trykkes den smeltede lim ind i påføringsenheden. På den måde kan der altid tilføres den nødvendige mængde lim. Smeltebeholderen kan tages ud med hånden. Det er nemt at skifte farverne, og åbnede PU-beholdere kan f.eks. i servicestationen XES 200 opbevares i flere dage under vakuum.

Ved efterbehandling af emnerne anvendes flertrinsteknologien med fræser, ziehklinge og formfræser.

Der er tilsluttet en tilbageføring LOOPTEQ O-300 (hidtil TFU 140) til maskinen for at give en rentabel enkeltmandsbetjening og optimal håndtering.

Modellen EDGETEQ S-390 – model 1860 E (hidtil KDF 860 edition) er den rigtige maskine til håndværkere, der arbejder industrielt. En fremføringshastighed op til 20 m/min., forarbejdning af kanter med op til 12 mm tykkelse (også massivt træ) og et removertyk til optimal spænding af emnerne. Med den fulde automatisering er maskinen hurtig og nem at indstille. Med luftpudebordet ved maskinindløbet kan tunge og store arbejdsemner nemt føres ind i maskinen.
I magasinet er der lagt vægt på forarbejdningen af PU-lim. Hvis der skal garanteres bestandighed overfor vand og varme, så tilbyder denne maskine afgørende fordele. PU-forsmelteren har en smelteeffekt på 6 kg/t, som er tilpasset den høje fremføringshastighed på 20 m/min.
Efterbearbejdningsaggregaterne – finfræser, formfræser og ziehklinge – giver kanterne en perfekt fremtoning og kan alle anvendes i flere trin.

Med forvarmestationen XES 200sparer brugeren værdifuld tid. Stationen er et multitalent, der forener tre funktioner. Den gør det muligt at opbevare limbeholdere med f.eks. PU-lim, at forvarme limbeholdere til forarbejdning eller at rengøre dem til senere brug.
Ud over de 2 fastspændingsanordninger til limbeholdere, hvoraf en af anordningerne fungerer som forvarmer med en temperaturregulering og et limrulledrev, har XES 200 yderligere 2 tryktanke til opbevaring af limbeholderne. Stationen, der kører på hjul, og kan anvendes universelt og fleksibelt ved de ønskede maskiner. 

EDGETEQ S-500 – model 2474 (hidtil Ambition 2474) er med fremføringshastigheder på op til 25 m/min. en god løsning til virksomheder, der har højere krav til ydeevnen. Med future-pakken opnås der automatisk præcise og nøjagtigt gentagede akseindstillinger i forbindelse med formfræsning og gennemgående fræsning. Massivttræ-pakken gør det muligt at lime op til 20 mm tykke lister, og højglans-pakken omfatter også den motordrevne overtryksrem samt limfugeziehklingens justeringsanordning med målehoved.

Tilbage til listen