Mulighed for at få en ny synsvinkel – Live@HOMAG Treff 2018

Nogle gange hjælper en ny synsvinkel med at opdage nye muligheder. Vores automatiseringsløsninger sikrer kvaliteten af de produkter, der skal produceres. De arbejder yderst præcist og overtager det tunge arbejde. Produktiviteten øges markant. Det giver vores kunder én markant fordel: De forbliver yderst konkurrencedygtige. Vi glæder os til at præsentere et udvalg af vores løsninger på HOMAG Treff fra den 25. september til den 28. september i Schopfloch og Holzbronn.

Fladelager STORETEQ S-200 i Holzbronn

Tidsbesparelse, transparens og omkostningsstyring – lagersystemer løser logistikken. STORETEQ S-200 og S-500 er vores gennemprøvede løsninger inden for lagerteknik, som tilbyder mange fordele for produktionen. Materialestrømmen optimeres, og materialeforbruget reduceres.

I Holzbronn demonstrerer HOMAG selv ved det "mindste" af fladelagrene maksimal fleksibilitet i transport af forskellige pladematerialer. Grunden til dette er kombinationen af fladelageret STORETEQ S-200 med sugetraversen i X-geometri ST71. Denne sugetravers byder på fremragende muligheder inden for materialetransport. 

Fejltransporter og forkerte lagerbeholdninger er næsten udelukket. Sugetraversens ejektorteknik sørger for et lavt energiforbrug. Luftstrømmen kan reguleres individuelt til enhver særlig pladekarakteristik punkt for punkt. De beregnede pladeparametre lagres automatisk i systemet og åbnes ved behov.

Hurtigt, fuldautomatisk og præcist bliver pladerne ind- og udlagret i fladelageret, plukket eller ført til den tilsluttede bearbejdningsmaskine. Via standardiserede grænseflader kan pladesave nemt integreres. Desuden giver fladelagrene mulighed for sammenføring af forskellige transportsystemer, så yderligere bearbejdningsmaskiner kan integreres eller snitrester kan føres tilbage til lageret. Kort sagt: Lageret fastlægger og organiserer logistikken, så bearbejdningsmaskinerne kan arbejde optimalt. Ventetider undgås takket være en kontinuerlig materialestrøm.

Den afgørende konkurrencemæssige fordel ved at anvende et lagersystem opstår via faktorerne tid, transparens og omkostningsstyring. De særlige kendetegn er processikkerhed, materialeoversigt, administration af rester og den strukturerede arbejdsgang. Fladelagre giver derudover stort spillerum i kombinationen med bearbejdningsmaskiner og i pladevarianterne. De er den ideelle løsning til effektiv produktion.

Fordelene ved STORETEQ S-200:

 • Høj materialealsidighed med ét lagersystem
 • Kvaliteten og hastigheden øges
 • Logistiske arbejdsgange bliver mere transparente
 • Materialeoversigten er konstant sikret
 • Materialeforbruget optimeres helt ned til restdelen.

 

woodStore7 – Storage Management System til transparent informations- og materialestrøm

Med woodStore supplerer HOMAG sine lagersystemer med en intelligent styring. Den er hjernen i ethvert lagersystem og optimerer samtlige arbejdsgange i lageret. woodStore sammenkæder bestilling med ordrebearbejdning, administrerer materialerester og optimerer materialebevægelser. Med sine moduler beregner lagerstyringen den lagerorganisation, som passer bedst muligt til kunden.

I version 7 af woodStore sætter HOMAG yderligere fokus på brugervenlighed, betjeningssikkerhed og procesoptimering. De forskellige værktøjer giver løsninger til yderligere optimering af materialehåndtering i det komplette systems lager-bearbejdningsmaskine og øger samtidigt brugersikkerheden. Den "mobile betjening" er særligt bemærkelsesværdig. Den giver kunderne mulighed for at betjene lageret mobilt. For eksempel kan ind- og udlagringsordrer styres direkte fra den mobile anvendelse, en tablet, smartphone osv. Det er ligeledes muligt at åbne forskellige meddelelser, såsom produktionslister, eller at få information via diverse statistikker, der stilles til rådighed af lageret.

Den afgørende fordel for kunden er helt klart fleksibiliteten. For hvor man tidligere var nødt til at udføre alle handlinger direkte på en computer på lageret, kræves der nu kun adgang til virksomhedens W-LAN for at kunne anvende den mobile betjening.

I den forbindelse er det også værd at bemærke produktionsanalysen, som er integreret i woodStore7. woodStore Analyzer analyserer de samlede lagerbevægelser tilpasset til kundens specifikke produktionskarakteristika og udreder på dette grundlag, hvilken effektivitet lageret arbejder med. På basis af analysen genererer det tilhørende "ekspertsystem" forskellige strategier og giver tips til, hvordan lagerets effektivitet kan optimeres med enkle trin.

 

Korpuspresse CABTEQ S-200 i Holzbronn

CABTEQ er den ideelle monteringshjælp ved presning af korpusmøbler. Pressen kan anvendes til mange formål, uanset om det er inden for møbelproduktion, produktion af præfabrikerede elementer og butiksindretning eller i industriel specialproduktion.

Det praksisorienterede maskindesign gør vores presser særligt pladsbesparende. CABTEQ S-200 passer dermed ind i ethvert værksted. Dens presselameller fungerer som en enhed, er lejret på gummi og affjedret. Som følge af, at presselamellerne rammer korpusset på samme tid, fordeles trykket særligt jævnt. Tolerancer i korpusset opfanges bedre. Der opnås tætte korpusser, som er presset korrekt og med en nøjagtig retvinklethed.

Betjeningen er enkel og kræver ingen forkundskaber. Man skal blot stille korpusset ind i pressen og trykke på startknappen. Så indledes presseprocessen. Opstille, tilslutte, klar.

To hastigheder sørger for ekstra effektivitet. En starthastighed (ilgang) og en pressehastighed. Når der trykkes på knappen for ilgang, kører lamellerne ud af deres udgangsposition frem til pressepositionen kort før korpusset. Derefter skiftes til pressehastighed. Ilgangen gør det muligt at presse flere korpusser pr. skift.

Fordelene ved CABTEQ S-200:

 • Pladsbesparende takket være praksisorienteret design
 • Intuitiv betjening
 • Tætte, korrekt pressede korpusser
 • Trykluft ikke nødvendig
 • Plug & Play

 

Papskæremaskine PAQTEQ C-250 i Schopfloch

Papskæremaskinen PAQTEQ C-250 giver mulighed for individuelle, skræddersyede papemballager til produktet – just-in-time. Det giver for det første en optimal produktbeskyttelse, og for det andet spares der meget plads, da der nu produceres billigt i stedet for at lagre dyrt.

Papskæremaskine PAQTEQ S-250 forarbejder fuldautomatisk bølgepap i endeløse baner til nøjagtigt tilpassede foldekasser. Papemballagen i endeløse baner kan naturligvis have varierende banebredde og papkvalitet. Det er en enorm fordel for brugeren, da den tidskrævende omstilling af papemballage i endeløse baner bortfalder. Derudover er alle stabler af papemballage i endeløse baner forsynet med en intelligent restlængdehåndtering. Baneenden registreres automatisk allerede i magasinskakten og vises for operatøren via maskinstyringen. Operatøren afgør derefter, om det egentlig nødvendige stabelskift skal udføres med det samme, eller om papskæremaskinen først skal producere videre, og stabelskiftet klares på et senere tidspunktet, som er mere fordelagtigt for produktionen. I dette tilfælde anvender styringen automatisk papemballagebanen med den næststørste bredde fra en anden magasinskakt. Det er således ikke nødvendigt med utilsigtet afbrydelse af emballeringstakten. Dermed genereres der en passende udførelse for alle produkter just-in-time, uanset hvor individuelt det måtte være.

Maskinen udfører tilskæring, perforering og riller i seriedrift lige så effektivt og pålideligt som ved batchstørrelse-1-produktion. Dette er muligt, fordi PAQTEQ C-250 arbejder i henhold til det såkaldte Single-Point-princip og omstilles fuldautomatisk alt efter behov i løbet af kort tid. Desuden kan bukkestreger og tilskæringer både udføres i løberetningen for bølgepapindføringen samt på tværs af løberetningen.

Med forskellige indføringssystemer kan op til 12 forskellige papemballagetyper – som varierer med hensyn til tykkelse, bredde og tryk (med eller uden påtryk) – stilles til rådighed. Det medfører en høj emballagealsidighed ved lav tilskæring og tilsvarende materialebesparelse. Dataene stilles til rådighed via forskellige indlæsningsmuligheder, fra manuelt til automatisk 3D-scan.

Det er sjovt at betjene emballeringsmaskinen. Betjeningskonceptet powerTouch og PAQTEQ-styringen intelliCut giver mulighed for simpel betjening af maskinen. En tidskrævende manuel oplæring er heller ikke nødvendig. En positiv sidegevinst ved PAQTEQ C-250: Operatørerne sprudler i følge kundeudsagn af kreativitet med hensyn til nye emballeringsmuligheder. Også PAQTEQ Shop med over 230 mulige paptilskæringer er en god inspirationskilde for yderligere optimering af emballagen.

PAQTEQ Shop er et moderne serviceværktøj, som er eksklusivt til rådighed for brugerne. Med kun få klik kan der bestilles emballagedesigns. Alle emballagedesigns kan nemt downloades og indlæses direkte i styringen. Desuden er tilskæringsprogrammerne udstyret med væsentlige effektangivelser og visualiseres både i shoppen og direkte på maskinen i 2D og 3D. Det gør også maskinbetjeningen markant nemmere.

Maskinsoftwaren intelliCut er let forståelig og kan betjenes. En grafisk snitbilledvisning med 3D-papgrafik letter håndteringen. I onlineshoppen (vksshop.com) findes der snitprogrammer til begge maskiner for mere end 230 paptyper.

Tilskæringer, der allerede findes på PAQTEQ, opdateres automatisk. Det rigtige emballagedesign kan med det samme åbnes på maskinen.

Fordelene ved PAQTEQ C-250:

 • Individualitet – Transporterer egne krav til kunden
 • Produktbeskyttelse – Professionelt og sikkert pakket
 • Pladsbesparelse – Producere billigt i stedet for at lagre dyrt
 • Omkostningsbesparelse – Skræddersyet emballage med præcis beregning
 • Holdbarhed – Økonomisk, skræddersyet papemballage
Tilbage til listen