Automatiseringen inden for håndværksbranchen fortsætter – med innovative værktøjer. intelliOptimizer Stacking

Automatisering og Smart Factory-koncepter er i høj kurs blandt træbearbejdende virksomheder. De kan omstilles til skæring med robotsavene SAWTEQ B-300/B-400 flexTec og digitale produkter fra HOMAG. Mulighederne vokser med det store udvalg af værktøjer. Således er der med intelliOptimizer Stacking nu tilføjet et digitalt HOMAG-produkt, som yderligere betydeligt reducerer antallet af stabler ved automatisk stabling og de operatørudgifter, der er forbundet dermed.

Inden for håndværksbranchen hører den individuelle skæring af dele og små batchstørrelser til den daglige produktion. Kun de, der organiserer den så effektivt som muligt, kan vedblive med at være konkurrencedygtige. Der er virksomheder, der er på forkant med udviklingen, og som således sætter deres lid til HOMAG robotsave som SAWTEQ B-300/B-400 flexTec. Den er ubemandet og fuldautomatisk og kan producere op til 800 dele pr. skiftehold. Tendensen er stigende, og ved hjælp af et stadigt større udvalg af digitale produkter sørger HOMAG for, at robotten, der er fuldt integreret i saven, kan udføre skæringen af dele over stadig længere strækninger uden afbrydelser og dermed endnu mere effektivt.

intelliOptimizer Stacking – den konsekvente videreudvikling af HOMAG stablingsalgoritmen

Forklaring: For at sikre, at HOMAG savene SAWTEQ B-300/B-400 flexTec egner sig lige så godt til robotdrift som til den klassiske, manuelle operatørdrift, stables alle færdige dele på traditionel vis på paller. Pallerne til robotdrift ligger på op til fem individuelt opstillede løfteborde inden for robottens arbejdsområde. Styret af en algoritme kan den fuldautomatisk danne kaotiske stakke på pallerne. Stablerne er stabile og materiale- eller ordreplukkeroptimeret efter eget valg og dermed tilpasset efterfølgende bearbejdningsstationer.

Med den nye intelliOptimizer Stacking har HOMAG nu videreudviklet stabelalgoritmen og implementeret den i et digitalt værktøj. Det kan betjenes intuitivt uden yderligere kendskab og leverer i en håndevending nøjagtige stablingsstrategier for definerede mål og optimeringsforespørgsler.

Færre stabler, færre afbrydelser, større output

Hvordan udnyttes stabelpladserne bedst muligt? Hvilken strategi aflaster personalet mest effektivt? Hvordan udvides den automatiske produktion maksimalt? På hvilken måde øges anlæggets produktivitet yderligere? For robotsavene SAWTEQ B-300/B-400 flexTec giver HOMAG stablingsalgoritmen allerede præcise svar på disse spørgsmål. Optimeringen lykkes endnu bedre med intelliOptimizer Stacking og er optimeret fra A til Z. Under arbejdsforberedelsen udregner værktøjet den individuelt bedst mulige stablingsstrategi for hver enkelt kørsel. Resultaterne overfører brugeren ganske enkelt direkte til saven.

Hvad leverer intelliOptimizer Stacking helt konkret? Værktøjet reducerer antallet af stabler og dermed antallet af nødvendige stabelskift med op til 20 procent. Det opnås ved en konsekvent stabelorienteret omplacering af snitplanerne. Ved brug af robotten fører dette til en forbedret udnyttelse af pallerne. intelliOptimizer Stacking forlænger intervallerne mellem stabelskift og øger muligheden for ubemandet produktion. Sammenlignet med tidligere udfører saven således skæringen af dele autonomt over stadig længere strækninger. Det betyder mindre stilstand og større output i robotdrift.

Et værktøj, to måder at anvende det på

Brugeren anvender intelliOptimizer Stacking fra HOMAG efter behov og fleksibelt på to måder. Den første måde er via Schnitt Profi(t). Med den gennemprøvede optimeringssoftware stiller HOMAG intelliOptimizer Stacking til rådighed som et separat værktøj. Snitplanerne overføres direkte fra Schnitt Profi(t) til intelliOptimizer Stacking og analyseres. Værktøjet ændrer ikke noget ved selve snitplanerne. Det reducerer antallet af stabler alene gennem intelligent omplacering.

Den anden måde at anvende værktøjet på er via intelliDivide Cutting Premium. HOMAG har allerede integreret intelliOptimizer Stacking fuldt ud i denne app – de, der benytter appen, kan anvende det nye værktøj med det samme. intelliDivide Cutting Premium tager nemlig allerede højde for stabelsituationen ved opskæringen med en SAWTEQ B-300/B-400 flexTec og giver brugerne mulighed for forskellige alternativer efter optimeringen.

intelliOptimizer Stacking – en oversigt over de vigtigste fordele

 • Færre stabler
  Dermed færre stabelskift og mindre fladeforbrug
 • Længere intervaller
  Den indhentede arbejdstid kan operatøren i højere grad bruge på værdiskabende opgaver
 • Længere autonom produktion
  Øger skæreeffektiviteten i dagskiftene og frem for alt i den ubemandede produktion, hvilket giver en øget skæringspræfabrikation den efterfølgende dag 
 • Gør det nemmere at konfigurere anlægget
  Færre stabler kræver færre stabelpladser, og fladeforbrug og anskaffelsesomkostninger mindskes
 • Højere produktionseffektivitet
  Flere dele pr. skift i robotdrift på grund af mindre stilstand

Ekspertinterview

”intelliOptimizer Stacking gør robotsave til håndværksbranchen endnu bedre og mere økonomiske”

Med HOMAG-robotsavene SAWTEQ B-300/B-400 flexTec begyndte en ny tidsalder inden for håndværksbranchen for to år siden: den ubemandede opskærings tidsalder. Savene udfører den autonomt over længere strækninger, men kan også betjenes manuelt. Sådan forbliver det. Nyheden er et digitalt produkt, der forlænger faserne inden for autonom produktion betydeligt: intelliOptimizer Stacking. HOB-redaktionen talte med Arne Mömesheim, Product Manager Software hos HOMAG Plattenaufteiltechnik GmbH, om nyudviklingen.

Hr. Mömesheim, intelliOptimizer Stacking sigter mod at reducere antallet af stabler, når de stables ved hjælp af robot. I hvilket omfang er det lykkedes?

Arne Mömesheim: Test har vist, at effektivitetsgevinsterne er betydelige. Vi har evalueret nogle af kundernes produktionsdata i en længere periode. Resultatet: Med intelliOptimizer Stacking er der gennemsnitligt brug for ca. 20 % færre stakke, og i visse tilfælde er gevinsterne endda betydeligt større. Derved øges antallet af dele pr. stabel med ca. en tredjedel. Sammenlagt medfører det gennemsnitligt 20 procent færre stabelskift og dermed betydeligt mindre stilstand.

Hvad betyder det for virksomheder og brugere i praksis?

De, der anvender intelliOptimizer Stacking, forlænger faserne i den autonome produktion ved skæring. I dagskiftene betyder det færre stabelskift og reducerer uproduktive perioder, og den ubemandede produktion om natten forlænges betydeligt. Dette øger outputtet. Desuden har operatøren nu betydeligt mere luft og tid mellem stabelskift til andre værdiskabende opgaver.

Implementeres intelliOptimizer Stacking som digitalt HOMAG produkt på vanlig vis i økosystemet tapio?

Ja, helt sikkert. intelliOptimizer Stacking tilbydes via tapio og er således en del af tapio-økosystemet. Det har mange fordele for brugerne og er af afgørende betydning for, at værktøjet fungerer. Vores robotsave er ligeledes integreret i økosystemet. Dermed kan værktøjet registrere den pågældende maskines konfiguration og tilpasse sorteringen individuelt til maskinen.

Skal værktøjet også fremover udelukkende målrettes kunder, der anvender en SAWTEQ B-300/B-400 flexTec?

Sorteringsalgoritmen genererer data til den automatiske stabelproces, dvs. til stabling ved hjælp af robot. Kun flexTec-maskiner fra HOMAG er udstyret med en robot. Generelt giver anvendelsen af intelliOptimizer Stacking således mening. I første omgang har vi dog begrænset os til robotsavene til håndværksbranchen, SAWTEQ B-300/B-400 flexTec. Her er de forventede gevinster ved aflastningen af personalet højest. I anden omgang vil vi helt sikkert også forsøge os med de fuldautomatiske HOMAG maskiner af typen SAWTEQ B-320 flexTec. Tidsplanen for dette er imidlertid endnu ikke fastlagt.

Optimerede lagerbevægelser, snitplaner, stabelafbildninger ... er der overhovedet dele tilbage i værdikæden, hvor HOMAG ser yderligere optimeringspotentiale?

Potentialet i procesoptimeringer er ikke opbrugt i lang tid fremover. Alene optimeringen af stabler er et tema, som spiller en rolle i mange produktionstrin. Opskæringen er først begyndelsen. Det er og vil fortsat være en spændende udfordring at have blikket rettet imod hele produktionskæden i forbindelse med alle procesoptimeringer. Her er der stadig masser af potentiale.

Hvilke langsigtede planer har HOMAG med henblik på digitalisering, automatisering og kunstig intelligens?

Det er vores forretningshemmelighed. Jeg kan imidlertid love, at vi vil udvide vores digitale produktsortiment yderligere: både inden for opskæring og alle andre teknologiområder. Vi er klar over, at vores kunders virksomheder er meget heterogene. Derfor sætter vi et stærkt fokus på at sammenkæde alle vores produkter. HOMAG har på et tidligt tidspunkt koncentreret sig om at udvikle digitale løsninger, og det betaler sig i dag. Vi drager nu fordel af et stabilt videns- og erfaringsfundament.

Tilbage til listen