HOMAG præsenterer innovation af produktionsstyringssystemet ControllerMES på LIGNA

ControllerMES: Nye automatiseringsmoduler gør arbejdsforberedelses- og logistikprocesser/gennemsigtighed på alle slutenheder med HTML5-dashboards hurtigere

 

På LIGNA præsenterer HOMAG to nye ControllerMES-moduler til yderligere automatisering af centrale produktionsprocesser: Den automatiserede generering af opskæringsbatches og den automatiske, effektive komponentstabling. Desuden er det nu muligt at overvåge produktionsydeevnen på alle slutenheder via HTML5-dashboards. 

Den „automatiske batchdannelse“ sender ordrer hurtigere til produktionen

En effektiv nyskabelse i ControllerMES er den automatiske batchdannelse. Med udgangspunkt i definerede regler muliggør softwaren nu den optimale, automatiserede og styrede dannelse af opskæringsbatches. Mindre besvær med procesovervågningen for medarbejdere i arbejdsforberedelsen. Altid mulighed for manuelle korrektioner efter behov. De første erfaringer viser, at automatisk batchdannelse kan reducere planlægningsarbejdet med op til 70 procent i arbejdsforberedelsen. Derved sparer producenten ikke kun tid og materialer, men profiterer desuden af optimerede produktionsforløb.  

Det optimale opskæringsbatch beregnes individuelt under hensyntagen til opstrøms og nestrøms produktionsprocesser. Det underliggende regelsæt indeholder derudover en prioritering for håndteringen af optimeringsresultater. Det giver f.eks. mulighed for en målrettet optimering af efterbearbejdningen. ControllerMES skaber en gennemgående gennemsigtighed i forhold til optimeringens handlinger og fremskridt.   

Slut med søgetider efter komponenter takket være effektiv stabelopstilling 

Med den nye, automatiske stabeldannelse opnås den optimale og stabile komponentplacering på en stabel. Det giver processikkerhed: Der er ingen forkerte dele i stablen, og enhver stabeltransport udnyttes effektivt. Takket være den logisk placerede komponentstak er det muligt at reducere logistikbevægelser og pladsforbruget i buffer- og materialelagre.  

Den automatiske stabelopstilling tager højde for individuelle stabelkonfigurationer som f.eks. grundareal, maks. højde, stabilitetsfaktor eller gruppering i en stabel. Efter konfigurationen overfører ControllerMES stabelbilledet til sorteringshukommelsen med robot eller via en portalkran, som bygger stablen op i et tårn.

Gennemsigtighed via relevant produktions-KPI med alt

En anden nyhed er det konfigurerbare HTML5-dashboard, som giver indsigt i produktionsydeevnen – og det på alle slutenheder. Dashboardet kan oprettes individuelt ved hjælp af produktions-KPI'er. Derved letter den modulære opbygning konfigurationen af dashboardet. 

Produktionsdashboardet kan ud over live data fra produktionen også vise samlede og beregnede værdier ud fra historiske data, f.eks. antallet af tilbagemeldinger eller aktivitets- og statusindikator. En lang række visuelle evalueringsformater (grafer, tabeller osv.) giver et bedre overblik over aktuelle og tidligere produktionshændelser. 

Tilbage til listen