ÉN VIRKSOMHED – ÉT BRAND

HOMAG: Vi er mere end bare summen af de enkelte dele

Den, der vil have succes i dag, skal have fingeren på pulsen, lytte til kunden og være åben over for forandringer. Dette har HOMAG Group taget til sig og omstruktureret virksomheden, så den er tilpasset kunder, leverandører og forretningspartnere. Den "nye HOMAG Group" kendetegnes ved en ny brandingstrategi, et nyt slogan, "LØSNINGEN TIL DIG", og et nyt brand for virksomheden.

Forandring som mulighed
Siden 1960'erne har HOMAG Group været drivkraft i træforarbejdningsbranchen, ikke mindst som innovatør og teknologiudvikler, og præget markedet sammen med kunderne. Med en klar strategi udviklede HOMAG Group sig til en virksomhed, der dækker hele proceskæden for træforarbejdning – med 6.000 medarbejdere, der arbejder side om side for kunder i hele verden.

I dag er koncernen nummer 1 på verdensmarkedet for branchen. Dette kunne kun opnås, fordi medarbejderne er fremtidsorienterede, tænker innovativt og traditionen tro er åbne over for forandringer. Og netop nu forandres verden nemlig hurtigere og hurtigere omkring os. Globalisering, individualisering, netværk og digitalisering er blot nogle af de slagord, der understreger nutidens forandringer.

Det eneste produktbrand: HOMAG
HOMAG Group betragter nutidens forandringer som en mulighed og tager nu det næste skridt: Den samler de eksisterende brands til ét. Med beslutningen om fremover at satse på HOMAG som ét stærkt brand tager virksomheden nu i endnu højere grad højde for kundernes, leverandørernes og forretningspartnernes behov. Koncernens kommunikation bliver hermed tydeligere, og der skabes samtidig et bedre overblik – også med hensyn til produktporteføljen.

Mange fordele for kunderne
Fremover vil alle maskiner fra HOMAG Group bære HOMAG-logoet. Kunder i hele verden kan fortsat sætte lid til den velkendte kvalitet, også når pladeopdelingssaven fra HOLZMA, kantlimemaskinen fra BRANDT, CNC-maskinen fra WEEKE eller slibemaskinen fra BÜTFERING fremover bærer HOMAG-logoet. Dette skridt medfører adskillige fordele for kunderne:

1) Én kontaktperson i virksomheden for alle service- og produktløsninger.
Den personlige HOMAG-ekspert rådgiver kunder om alle produkter og finder frem til en individuel løsning sammen med kunden.

2) Ét stærkt udviklingsteam for innovation på højt plan.
Ved at samle udviklingskompetencer under ét tag kommer nye løsninger hurtigere på markedet. Det sker med det mål for øje at skabe fremdrift for kundernes virksomheder, at gøre dem fremtidssikre og løbende at optimere processer.

3) Ét effektivt serviceteam på globalt plan.
Med deres høje faglige kompetence er servicemedarbejderne hos HOMAG garanter for hurtig og professionel hjælp i hele verden.

4) Ét websted for alle service- og produktløsninger.
Med omgående virkning kan man finde alle løsninger fra HOMAG under én adresse. Brugeren får glæde af en omfattende produktoversigt og masser af kundeerfaringer. Få mere at vide under www.homag.com

Som følge af den ændrede brandingstrategi tilpasses navnene på de tyske produktionsselskaber (juridiske enheder) under HOMAG Group tilsvarende.
Navnene for lokaliteterne vil fra nu af lyde som følger:

LOKALITETHIDTILFRA 1.MARTS 2017
HerzebrockWEEKE Bohrsysteme GmbHHOMAG Bohrsysteme GmbH
HolzbronnHOLZMA Plattenaufteiltechnik GmbHHOMAG Plattenaufteiltechnik GmbH
LemgoBRANDT Katentechnik GmbHHOMAG Kantentechnik GmbH
BarcelonaHOLZMA S.A.HOMAG Machinery Barcelona

Følgende firmabetegnelser bibeholdes:

LOKALITETHIDTILFRA 1.MARTS 2017
Lichtenberg / HemmoorHOMAG Automation GmbHHOMAG Automation GmbH
PfalzgrafenweilerHOMAG eSOLUTION GmbHHOMAG eSOLUTION GmbH
PfalzgrafenweilerSCHULER Consulting GmbHSCHULER Consulting GmbH
SchopflochHOMAG GmbHHOMAG GmbH
St. Johann-LonsingenWEINMANN Holzbausystemtechnik GmbHWEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH

Det nye slogan: "LØSNINGEN TIL DIG"
Et slogan forstås som det langvarige og centrale løfte, som kendetegner et brand. HOMAG Group afgiver samtidigt et løfte med præsentationen af et samlet brand. Dette løfte er baseret på tre kerneværdier, som medarbejderne verden over identificerer sig med:

  • Samarbejdsorienteret
  • Innovativ
  • Løsningsfokuseret

Disse kerneværdier samles i det nye slogan, som HOMAG vil bruge globalt: LØSNINGEN TIL DIG

"LØSNINGEN TIL DIG" Fremtidens strategi
For kunder er den optimale løsning ikke længere blot salget af en enkelt maskine, en software, en tjenesteydelse eller en god service. Kun den, der forstår sammenhængene i kundens virksomhed og endvidere leverer alt fra samme sted, kan tilbyde en kompetent rådgivning og relevant innovation til virksomheder af alle størrelser. Og det er præcis det, HOMAG står for. Virksomheden udvikler individuelle, innovative løsninger til kunder i hele verden med henblik på at skabe fremdrift for deres virksomheder.

De nye drivkræfter, som HOMAG præsenterer på markedet nu, viser også, at HOMAGs service- og produktløsninger har utroligt meget at byde på. Vores fokus er på at få kundens behov og ydelserne fra HOMAG til at munde ud i en individuel løsning, hvor maskinerne og teknologierne problemfrit kombineres, så kunden får glæde af høj transparens og kvalitet, hvor der kræses for alle detaljerne.
Det vigtigste er altid det nye centrale budskab "LØSNINGEN TIL DIG".

HOMAGs stemmer
"HOMAG positionerer sig som en partner, der er innovativ og løsningsfokuseret. Vi går helt konsekvent ad den vej". 
Pekka Paasivaara, bestyrelsesformand HOMAG Group AG

"Det er den holistiske løsningstilgang, der kendetegner HOMAG. Lige fra rådgivningen til produktionsorganisationen og netværket samt ikke mindst den enestående produktportefølje – selvfølgelig med den dertilhørende service".
Achim Homeier, Director Product Management, HOMAG

"Under ét brand arbejder vi mere effektivt inden for alle forretningsområder. På denne måde kan vi tilbyde vores kunder førsteklasses løsninger inden for alle områder".
Wolfgang Augsten, Executive Vice President BU Panel Dividing, HOMAG

Tilbage til listen