Din løsning til CNC-bearbejdningen

Nye serier, automatiseringer og mere fleksibilitet

Ny CNC-allroundmaskine: Perfekt balance mellem arealbehov og ydelse

Den nye serie CENTATEQ P-21 viser for første gang live på LIGNA, hvad den kan. De nye HOMAG CNC-maskiner er udstyret på en usædvanlig måde for denne ydelsesklasse: en portalkonstruktion med drev på begge sider, separat placering af borekasser og fræsespindel med to uafhængige Z-akser, dynamisk feltopdeling til penduldriften og 2-kreds-vakuumsystemet med dobbeltlæbeteknik til trinløs indstilling af fastspændingsanordningerne.

Komfortpakken giver allerede mulighed for at styre maskinen direkte på maskinlegemet. På den bevægelige terminal er den nye brugerflade powerTouch2 med PC87 maskinstyring. Dens enkle og intuitive pladstildeling og automatiske, pladsspecifikke generering af sugerbestykning gør den til standard for komfort og ydelse ved maskinbetjeningen.

CENTATEQ P-210 kan udstyres med op til 24 værktøjsskiftepladser og maks. 21 vertikale og 10 horisontale borespindler med patenteret spindelklemning. Brugeren kan vælge mellem hoveder med 3, 4 og 5 akser. Nu er det endda muligt at lime. I den forbindelse har denne CENTATEQ ikke meget større pladsbehov end lillebroren, P-110, og er samtidig frit tilgængelig fra tre sider. "Med den nye CENTATEQ P-210 har vi stræbt efter en god balance mellem pladsbehov, ydelse, håndtering og fleksibilitet. Og vi er helt overbeviste om, at vi har fundet denne balance", forklarer produktmanager Friedhelm Rempp om hele den nye pakke.

Den nye standard inden for limteknik: Limaggregatet powerEdge Pro Duo

Nyhed inden for limning af formstykker: I de seneste måneder har HOMAG-eksperter arbejdet bag lukkede døre på et helt nyt aggregat til kantlimning på CNC-maskiner. Det splinternye limaggregat "powerEdge Pro Duo" bliver præsenteret for offentligheden på LIGNA. "Allrounderen" er baseret på 30 års erfaring inden for CNC-kantlimning i ét aggregat og lever både op til alle aktuelle krav og til dem, som møbelproducenterne kan forvente i fremtiden. Det tekniske: Definerede og styrbare parametre på hvert punkt langs med konturen. Kvalitetsdannende størrelser som f.eks. tryk, temperatur og hastighed kan nemt indstilles via en intelligent styring. Resultatet: Perfekt kantkvalitet fra første komponent.

Anvendelse af robotter i CNC-opstarten: Det betaler sig

Hvorvidt automatisering af en CNC-maskinen kan betale sig har intet at gøre med CNC-maskinens størrelse, omkreds eller udstyr. I dag fungerer det således: Med udgangspunkt i grundmaskinen, der passer optimalt til driften og driftskravene, søger brugeren sammen med HOMAG at finde frem til en passende grad af automatisering – og det kan for det meste betale sig selv ved de "mindste" maskiner.
Et eksempel: Brugeren automatiserer et vertikalt bearbejdningscenter fra DRILLTEQ V-serien med en robot og drager straks i høj grad nytte af det, hvad angår kvalitet og output. Besparelsen på "manpower" anvender virksomheden et andet sted og optimerer på denne måde de eksisterende ressourcer.

På LIGNA: En del af den "netværksforbundne, individuelle produktion"

CENTATEQ T-300-serie: Dobbeltbord, dobbelt så fleksibel

Nyhed på LIGNA: Den perfekte partner til interiørproducenter, korpusproducenter eller virksomheder, der fremstiller møbelfronter eller kontormøbler. Den nye CENTATEQ T-300 består hovedsageligt af to CNC-maskiner med rasterbord med en styring. Konceptet kræver kun 64 m² plads og leverer til dette formål to kørbare borde, to fræsespindler, to fuldt udstyrede borekasser og en masse vakuum kombineret med den nyeste sikkerheds- og betjeningsteknologi. I alt har brugeren et arbejdsområde på 1550 x 6400 mm til rådighed. Bordene kan benyttes separat og måler hver især 1550 x 3150 mm. Således kan der i penduldrift f.eks. fremstilles fronter i venstre side og korpusdele på bordet i højre side. Hvis man ønsker at arbejde med en 5-akset spindel, kan man også montere én på CENTATEQ T-300. Og det kan ske i helt fleksibel kombination med én eller to spindler med 3-, 4-, eller 5-akset teknologi. På grund af den stabile kopstykkekonstruktion og sikkerhedskonceptet kan kørehastighederne være 100 m/min i X og Y.

Boring, fræsning og isætning: Komplet bearbejdning i kantområdet

HOMAG har sendt DRILLTEQ D-500 til et tuningværksted. Oprindeligt var maskinen beregnet som et supplement til vertikale CNC-bearbejdninger (ofte nesting) og blev anvendt til horisontale borebearbejdninger og/eller til isætning af dyvlen.

Fra og med LIGNA kan DRILLTEQ D-500 dog nu også fræse og dermed udføre bearbejdninger på alle aktuelle samlebeslag som f.eks. Lamello Clamex og hængsler som f.eks. Grass Tiomos. Eventuelt kan maskinen også isætte mange samlebeslag direkte.

Operatørassistentsystemet intelliGuide understøtter alle arbejdstrin. Her signaleres til maskinoperatøren vha. LED'er, hvilket arbejdstrin operatøren skal udføre som det næste.

På LIGNA: En del af det ”Netværksforbundne, digitale værksted”

Nesting med CENTATEQ N-600: alt uden for kanten

Nestingmaskinen CENTATEQ N-600 fræser og borer emner, efter behov også med 5-akset teknologi eller endda med mulighed for direkte isætning af samlebeslag. På LIGNA viser HOMAG denne proces med Cabineo-boreaggregatet og et nyt Cabineo-tilførselssystem. Transporten af færdigbearbejdede emner ved udløbet af CENTATEQ overtages af robotten, FEEDBOT C-500. For at opdele pladen på nestingmaskinen tager robotten en hel række emner ud af CENTATEQ og laver en optimeret stabel ud af det. Denne stabel sammensættes på en måde, så flest mulige emner stables sammen. Den deraf opståede stabelgeometri reducerer stabelhøjden og transportomkostningerne. Stabelstabiliteten forøges. Derved er emnerne perfekt forberedt til den næste bearbejdning på en maskine til kantbearbejdning. Det automatiserede anlæg får merværdien til at stige. Driften opnår mere output ved en højere proceskvalitet.

På LIGNA: En del af det ”Netværksforbundne, digitale værksted”

Tilbage til listen